Mensen die al vijf jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staan, krijgen vanaf 1 januari 2010 een tussenkomst in de huur die ze intussen betalen op de private markt. De maandelijkse huursubsidie bedraagt minimaal 80 euro en loopt op tot 160 euro voor de laagste inkomens.

sp.a is opgetogen dat deze zeer sociale maatregel eindelijk werkelijkheid wordt. Voor Michèle Hostekint, die vanuit het Vlaams Parlement consequent heeft aangestuurd op de realisatie, is dit een nieuw bewijs dat sp.a zwaar heeft gewogen op het sociale woningbeleid van de Vlaamse regering. Eerder was er onder meer het grond- en pandendecreet, waarin de partij bekwam dat er 43.000 sociale huurwoningen en 21.000 sociale koopwoningen bijkomen tegen 2020.

"Toch is dit geen reden om achterover te leunen", zegt Michèle Hostekint. "We vinden dat een volgende Vlaamse regering sociale woningbouw terug hoog op de agenda moet zetten. Niet alleen om de beslissingen uit te voeren die deze regering genomen heeft, maar om nog een tandje bij te steken. Wij willen het systeem van de huursubsidies dan nog verder versterken, onder meer door sociale verhuurkantoren een veel actievere rol te geven".