Vlaams parlementslid Yamila Idrissi is tevreden met de budgetverhoging voor cultuur. “In tegenstelling tot onze buurlanden blijft de Vlaamse kunst – en cultuurwereld gespaard van de botte bijl. Geen kaalslag hier. De Vlaamse regering blijft inzetten op cultuur en blijft op die manier ook investeren in de maatschappij. Want een samenleving met een rijke cultuur is een gelukkiger samenleving”, aldus Idrissi. 

“Toch mogen ons niet laten in slaap wiegen door dit positief nieuws. De afgelopen subsidieronde heeft ons geleerd dat een ernstige evaluatie van het kunstendecreet zich opdringt, stelt Idrissi.
Ze wijst op de grote noodzaak voor een evaluatie van de methodiek en besluitvorming. “De vraag vanuit de sector om een duidelijk kader was nog nooit zo groot. Daarom wil ik de minister oproepen om dit momentum te grijpen en een dialoog op te straten met de sector”, aldus.

 

Na de plotse bekendmaking van de definitieve pre-adviezen voor subsidies in de kunstensector daverde de sector op haar grondvesten. Vooral het feit dat een vijftiental cultuurorganisaties met een dubbelpositieve beoordeling (zakelijk en artistiek) niet langer op subsidies konden rekenen zorgde voor veel kwaad bloed en ongeloof. Idrissi is bijzonder blij met de bijsturing vanuit de politiek. “Cultuurorganisaties met een goed rapport toch op droog zaad zetten was een fout signaal. Ik ben blij dat de regering op zoek is gegaan naar extra middelen, in totaal 3,3 miljoen, om deze organisaties te honoreren”, stelt Idrissi.

 

Dat daarnaast ook organisaties met een negatief advies werden opgevist is volgens Idrissi positief. “sp.a heeft altijd gepleit voor een divers en kwalitatief kunstenlandschap. Beleidsmakers moeten zich de vraag stellen welk kunstenlandschap ze beogen voor Vlaanderen en dienen bij te sturen waar nodig. Naast puur artistieke en zakelijke criteria is ook het belangrijk om ook rekening te houden met factoren als publieksbereik, participatie, laagdrempeligheid, inbedding en kwetsbaarheid. De 2,5 miljoen die wordt uitgetrokken voor dit soort bijsturingen zorgt ervoor dat de diversiteit in het kunstenlandschap kan gevrijwaard blijven’, zegt Idrissi.

 

Idrissi betreurt dat er binnen de sociaal-artistieke sector enkele waardevolle projecten hun subsidies verliezen. “De middelen zijn beperkt en jammer genoeg zijn er, ondanks de extra middelen nog altijd verliezers. Voor hen is er nog de mogelijkheid om via  projectsubsidies middelen aan te vragen”, stelt het Vlaams parlementslid.

 

Nu het stof is gaan liggen roept Idrissi de minister op om zich samen met de sector te buigen over de toekomst van het kunstendecreet en pleit de sp.a politica voor een staten-generaal van het kunstendecreet.