Op donderdag 16 november 2017, de Internationale Dag van Verdraagzaamheid, lanceerde de Stad Gent de campagne 'Iedereen anders, allemaal Gent'. Het voorbije jaar deden zich een aantal incidenten voor van homofobie, seksisme en racisme die de pers haalden. 'Dat kan niet, vonden veel Gentenaars. En dat is ook de mening van het stadsbestuur' zegt schepen voor Gelijke Kansen Resul Tapmaz. Respectvol samenleven in diversiteit staat centraal in de campagne.

"Diversiteit is een verrijking voor onze 259.000 inwoners, dat is de boodschap. We zien diversiteit breed: ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, holebi’s en transgenders. Elke Gentenaar verdient respect" stelt Tapmaz.

Het campagnebeeld is een tekening van de hand van tekenaar Jeroen Van Zwol, die de diversiteit in onze stad weergeeft: iedereen anders, allemaal Gent. De komende weken is de tekening overal in het straatbeeld te zien. Er worden ook postkaarten verdeeld via horecazaken en de campagne zal  verspreid worden via de Gentse scholen. Volgend jaar wordt een bijpassend filmpje gemaakt op maat van jongeren.

Resul Tapmaz: 'In maart 2015 lanceerde de Stad Gent een ambitieus meerjarenplan tegen racisme en discriminatie, dat verder gaat dan louter informeren en sensibiliseren. Sensibiliseren blijft evenwel een belangrijk onderdeel van onze aanpak. Niemand mag angst hebben om over straat te lopen. Niemand zou discriminatie mogen vrezen.'

Zes tekeningen, zes verhalen
Stad Gent verzamelde de getuigenissen van Jordy, Hafsa, Heidi, Jeroen, Yvonne en Ashley. Zes Gentenaars, zes verschillende mensen met elk hun achtergrond en verhaal, die hun kijk geven op het samenleven in diversiteit in onze stad. Hun getuigenissen zijn te lezen op de website www.stad.gent/diversestad.

Elk verhaal toont aan dat omgaan met diversiteit niet altijd gemakkelijk is. Tegelijk is elk verhaal hoopvol en positief. Zo werd Jordy het slachtoffer van gaybashing maar geeft hij nu vormingen voor Wel Jong Niet Hetero. En Yvonne zag haar buurt veranderen en verkleuren doorheen de jaren, maar geeft vandaag wel lessen Nederlands aan Turkse kinderen. Op de website komt men ook meer te weten over de verschillende aspecten van het Gentse diversiteitsbeleid: integratie, ouderenbeleid, diversiteit in het onderwijs, holebi- en transgenderbeleid …

De campagne is een samenwerking van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen en de Jeugddienst. De Stad werkte de campagne uit met communicatiebureau 'What’s in a name'.