Als eerste stad in Vlaanderen wil Mechelen volgend jaar met een kindvolgsysteem starten. "Wij moeten vermijden dat kinderen al een taal- en leerachterstand oplopen voor ze naar de lagere school gaan", zegt schepen van Onderwijs Caroline Gennez (sp.a-Spirit).

De stad trekt in zijn budget 2007 een bedrag van 10.000 euro uit om met het project van start te gaan. De aanpak moet op termijn de erg hoge werkloosheid bij de jeugd tegengaan. "Ik ben ervan overtuigd dat wij best vroeg ingrijpen", geeft Gennez aan. "Eigenlijk moeten wij ouders, vooral van allochtone afkomst, overtuigen dat ze hun kinderen best al vanaf drie jaar naar school sturen. Ook al geldt er in ons land pas een leerplicht vanaf zes jaar."

Gennez wil zich laten bijstaan door externe deskundigen om een beleid uit te werken. Maar eerst komt er een studie die de pijnpunten moet blootleggen. "Met de gegevens uit het bevolkingsregister kunnen wij perfect nagaan welke kinderen naar school gaan. Hoe beter onze jeugd geschoold is, hoe meer kans ze later heeft op de arbeidsmarkt", legt de schepen uit.

Caroline Gennez is van plan om de schoolloopbaan van de Mechelse jongeren op de voet te volgen. "Het is belangrijk dat wij weten waarom ze afhaken. Aan de kwaliteit van onze Mechelse scholen ligt het zeker niet, want die is zeer goed. Maar misschien moeten wij op andere vlakken bijsturen? We willen het onderwijs maximaal ondersteunen.".

Wanneer jongeren op school dreigen te ontsporen, wil ze hen weer op het juiste spoor brengen. "Wie weet gaat het om een verkeerde studiekeuze of om problemen thuis? Wij hebben vandaag al vele goede projecten lopen om jongeren te begeleiden. Het Pros-project bijvoorbeeld, dat probleemgedrag op school zoals spijbelen of anti-sociaal gedrag aanpakt. Maar eigenlijk moeten wij problemen aanpakken voor ze er zijn, vandaar onze keuze voor een kindvolgsysteem. Wij moeten problemen detecteren vóór ze opduiken."

De schepen van Onderwijs ziet het project als een grote uitdaging. "Als tien procent van de inwoners achterblijft, maakt dat het leven in de stad niet aangenaam. Ook niet voor tweeverdieners."