“De enige echte zekerheid voor iedereen, is sociale zekerheid”, aldus Ingrid Lieten en Karin Temmerman. “De wijkgezondheidscentra vormen daarbij een stuk van de puzzel. Ze bieden op een laagdrempelige manier medische en verpleegkundige zorg. Daarnaast werken ze wijkgericht en zijn ze toegankelijk voor iedereen. Vooral voor mensen in armoede zijn wijkgezondheidscentra een meerwaarde omdat de financiële drempel wegvalt.” Bovendien blijft de groep mensen die een geneeskundige behandeling moet uitstellen wegens financiële redenen, groeien. Inmiddels gaat het om 1 op 7 Belgen – en bij de laagste inkomens zelfs 1 op 5, schrijft De Wereld Morgen. “Om die kloof te dichten moeten we absoluut meer prioriteit geven aan de eerstelijnszorg en in het bijzonder aan wijkgezondheidscentra”, aldus Ingrid Lieten. “De gezondheidskloof start overigens al in de wieg. Kinderen in armoede lopen al vanaf het begin de nodige gezondheidszorgen mis.” “De wijkgezondheidscentra vinden tot nu toe eerder moeizaam hun weg in Vlaanderen. Er zijn al heel wat inspanningen gebeurd. Ingrid Lieten drong er meermaals op aan bij haar collega-minister van Welzijn om meer te investeren in eerstelijnszorg. Maar we zijn er nog lang niet”, gaat Karin Temmerman verder. Gent is daarbij echter een positieve uitzondering. “De wijkgezondheidscentra zijn er al erg goed ingeburgerd”, legt Karin Temmerman uit. “En met resultaat. Daar zien we dat mensen in armoede sneller hun weg naar gezondheidszorg vinden dankzij wijkgezondheidscentra. In de wijkgezondheidscentra worden mensen bovendien niet geconfronteerd met sociale drempels en krijgen ze naast medische zorgen ook de juiste maatschappelijke dienstverlening.” “Iedereen heeft recht op een goede gezondheidszorg, Daarom pleiten we voor de verdere inburgering van de wijkgezondheidscentra”, besluiten Ingrid Lieten en Karin Temmerman. “We moeten huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en andere zorgverstrekkers die dichtbij patiënten staan volledig ondersteunen. Ook andere initiatieven, zoals Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, huisartsenwachtposten verdienen al onze steun.”