Uit de huidige budgetbesprekingen blijkt dat de financiële toestand van de stad het toelaat om de plaatsing van deze gedenkplaten te financieren uit de algemene middelen. Voordien betaalde de nabestaande een retributie van €25. Om financiële redenen kan niet iedere burger een naamplaat aanvragen. Wij mogen ook niet vergeten dat niet iedereen nabestaande heeft. Wij zijn dan ook van oordeel dat er niemand mag vergeten worden en hebben respect voor iedere overledene.

“In 2014 werd er beslist een retributie te vragen bij het plaatsen van gedenkplaten. Wij zijn dan ook heel tevreden dat wij vanavond samen konden terugkomen op deze beslissing. Het verlies van een dierbare wordt door iedereen anders ervaren en verwerkt. Wij willen dan ook iedereen de kans geven om zijn of haar dierbare op een mooie manier in herinnering te laten door het plaatsen van gratis gedenkplaten bij het verwijderen van grafstenen”, zegt Rob Collin sp.a-raadslid.