Op verzoek van Johan Vande Lanotte werd Ivo Mechels door de Koning tot Officier in de Kroonorde benoemd. Het is de eerste keer dat dit ereteken aan een consumentenorganisatie wordt toegekend. “Bedrijfsleiders en producenten zijn niet de enige radars van onze economie. Goed ingelichte en verantwoordelijke consumenten zijn er een even essentieel onderdeel van. Dat wordt vandaag veel te weinig belicht”, vindt Johan Vande Lanotte. “Met dit ereteken willen we de andere kant van de economie in de bloemetjes zetten.”

Metro stelt zich de vraag of sp.a niet meer en meer een consumentenpartij is in plaats van een arbeiderspartij. Johan Vande Lanotte: “Ik vind dat een vreemde opmerking. Wij verdedigen iedereen: mensen die met werken hun brood verdienen, werklozen, gepensioneerden. Niet één van hen is geen consument. Er enkel over waken dat zij een goed loon, een degelijke ziekteverzekering en een voldoende pensioen hebben, volstaat niet. We kunnen toch niet aanvaarden dat zo’n zuurverdiend loon of pensioen naar onrechtvaardige uitgaven zoals te dure energie gaat? Dat mensen worden bedrogen terwijl ze er op staan te kijken? De keuze tussen arbeider of consument is daarbij niet aan de orde.”

“De hele discussie rond de hoge energieprijzen heeft alles naar een hoger niveau getild. Het ging daarin ook echt over extreme vormen van onrechtvaardigheid. Een onrechtvaardigheid die we nu ook zien opduiken bij het commercialiseren van klantengegevens door banken. We kunnen de mensen niet verbieden hun gegevens door te geven, maar we kunnen de banken wel verplichten om hun klanten expliciete toestemming te vragen. Daar ben ik nu mee bezig.”

Hoe dan ook, consumenten krijgen steeds meer macht. Ivo Mechels: “De consument heeft meer rechten gekregen en is dus beter beschermd en geïnformeerd. Dat is deels een gevolg van een mentaliteitswijziging bij de mensen zelf, maar ook te danken aan het werk van consumentenorganisaties. En ook de politiek is er steeds meer aandacht aan gaan schenken.” Onlangs werd de wet op de groepsvordering goedgekeurd. “15 jaar hebben we voor die wet gestreden. 14 andere landen hadden dat systeem al”, benadrukt Mechels. “De groepsvordering vormt het sluitstuk van de consumentenbescherming. Gedupeerde consumenten kunnen nu ook eindelijk samen naar de rechter stappen”, besluit Johan Vande Lanotte.