Deze week stelde Minister van Digitale Agenda, Alexander De Croo zijn beleidsnota voor in het Parlement. David Geerts waarschuwde dat veel mensen afhaken met het digitaal verhaal, iets waar we dringend een tandje moeten bijsteken.

De ontwikkeling van de E-box, dit is eigenlijk een digitale brievenbus die ervoor moet zorgen dat de Belgen meer via het internet met de overheid gaan communiceren. Ook staat hij voor het ‘open-door-principe’ in te voeren dat het niet uitmaakt welke dienst je via het web contacteert, maar dat de overheidsdiensten de vragen van de burgers zelf doorsturen naar de juiste instantie.

Allemaal mooie principes. België staat reeds hoog gerangschikt wat het bereik en toegang tot internet betreft (Europees op de 4de plaats), en ook veel burgers willen meer zaken digitaal kunnen regelen, maar als we kijken hoeveel burgers er effectief gebruik maken om zaken te regelen met de overheid zoals tax on web, missen er vele de boot. Op digital skills index staan we als 11de in de Europese klas gerangschikt en vallen we net onder het EU gemiddelde.

“De digitale kloof splijt onze samenleving: meer dan de helft van de Belgen wil liever meer online kunnen regelen, terwijl een derde terug meer papier wil gebruiken.”

De gezinsbond voerde voor het eerst in 2016 onderzoek naar de digitale kloof in België daaruit blijkt dat 20% van de Belgen geen e-mail kan versturen. 30% niet kan werken met tekstverwerker. 53% heeft zelden of nooit administratieve aanvragen met de overheid digitaal afgehandeld. Dit jaar werd er gepeild naar de redenen waarom mensen geen gebruik maken van de troeven van het internet. Dit bleek vooral angst voor fraude, maar ook gebrek aan interesse en gebrek aan kennis. De digitale geletterdheid blijkt sterk af te hangen van leeftijd en opleidingsniveau.

De minister heeft een budget uitgetrokken binnen het Digital Skills Fund om hierin verandering te brengen, dit juichen we als sp.a alvast toe,maar er is meer nodig. Een sterke samenwerking met onderwijs, ouderen en kansarme doelgroepen en zorgen dat de toegang tot overheidsdiensten ook voldoende blijft voor mensen die niet digitaal mee zijn.