Iedereen tot 250.000 euro onbelast uit erfenissen en schenkingen. Voorstel @sp_a @jorisvdbroucke 

Als het van sp.a afhangt, zal iedereen in de toekomst tot 250.000 euro onbelast mogen erven of krijgen via schenkingen. Met dat voorstel willen de Vlaamse socialisten de erfbelasting helemaal omgooien. "Geen gemorrel meer in de marge", zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke.

"Vandaag betaalt de middenklasse de erfbelasting terwijl de grote vermogens ontsnappen. Door het invoeren van een belastingvrije som van 250.000 euro zorgen we ervoor dat het gros van de mensen geen erf- of schenkbelasting meer hoeft te betalen."

Wie erft, moet op die erfenis erfbelasting betalen. Hoeveel die belasting bedraagt, hangt af van hoe groot de erfenis is en wat de band is met de overledene. Voor familieleden in recht lijn is de erfbelasting het laagst, maar in andere gevallen kan h et tarief oplopen tot 65 procent.

sp.a legt alvast haar voorstel op tafel. De partij wil het hele systeem omgooien. Kern van het voorstel is dat iedereen tijdens zijn leven 250.000 euro uit erfenissen of schenkingen mag ontvangen zonder dat hij/zij daar belastingen op hoeft te betalen. Wie boven dat bedrag van 250.000 gaat, wordt progressief belast. Hoe meer je verwerft bovenop dat bedrag, hoe meer je betaalt.

Alle verschillende types van vermogen (roerende of onroerende goederen) worden gelijk behandeld en het maakt ook niet uit van wie je de schenking of erfenis ontvangt. Gedaan dus met de wirwar aan tarieven.

Vandaag ontsnappen de grote vermogens te vaak. Daar maken we komaf mee

Volgens Vandenbroucke is het sp.a-voorstel een pak "rechtvaardiger" dan het huidige systeem. "Door een hoge belastingvrije som in te voeren, ontzien we de vermogens die mensen bijeen hebben gespaard door te werken. Vandaag betalen zij wél erfbelasting vanaf de eerste eurocent. Daar maken we komaf mee."

Tegelijk willen de Vlaamse socialisten een aantal 'achterpoortjes' sluiten, zoals bijvoorbeeld gunstregimes voor familiebedrijven en de regeling voor duolegaten. En de beperkte groep grote vermogens, die nu te vaak ontsnappingsroutes zoekt, moet zijn deel betalen. "Vandaag ontsnappen zij te vaak. Daar maken we komaf mee", klinkt het.