Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) zal zich niet alleen met hand en tand verzetten tegen iedereen die in zijn stad met een hoofddoekenverbod aan komt draven, hij vindt ook dat de hele heisa de schuld is van zijn partijgenoot en Antwerps collega Patrick Janssens (DM 31/1). Die houdt de lippen stijf op elkaar en dus is het aan de voorzitter om te trancheren. Of om een poging te wagen Leuven en Antwerpen te verzoenen.

Hoe denkt u zelf over een hoofddoekenverbod?
Gennez: "Ik vind absoluut niet dat je een hoofddoek moet promoten, maar ik ben een tegenstander van een hoofddoekenverbod. Vandaar dat er in Mechelen geen verbod is en dat hoop ik zo te houden."

Vindt u net als Tobback dat Janssens aan de basis ligt van de hele discussie?
"Het hoofddoekenverbod maakt deel uit van het Antwerps coalitie-akkoord en daar zijn heel wat partijen verantwoordelijk voor, niet alleen Patrick Janssens."

Zou het niet beter zijn dat de partij een globaal standpunt innam?
"Van mij mag de lokale autonomie blijven spelen. Beide visies zijn vanuit ethisch standpunt legitiem: je hebt de Franse visie, die neutraliteit gelijkstelt met de afwezigheid van symbolen, en de Angelsaksische visie, die vindt dat net diversiteit neutraliteit garandeert. Ik hang die tweede visie aan, maar ik weet ook dat dat een volwassener houding vraagt. En de laatste weken heb ik weinig volwassenheid gezien in het debat daarover in Vlaanderen."

Vlaanderen heeft het hoofddoekenverbod dat het verdient?
"Dat heb ik niet gezegd."

Maar straks duikt de discussie misschien op in gemeenten waar men nog nooit een hoofddoek gezien heeft?
"Dat zou kunnen. Maar ik hoop dat elke verantwoordelijke politicus toch de tegenwoordigheid van geest heeft de problemen pas op te lossen als ze zich stellen."