Gewezen rijkswachter Flor Koninckx kreeg voor zijn overstap naar de sp.a in 2004 van toenmalig voorzitter Steve Stevaert werkzekerheid tot aan zijn pensioen in 2012 (DS 19 september). Omdat hij bij de laatste verkiezingen niet herverkozen werd als Vlaams parlementslid komt hij volgend jaar op de loonlijst van de Vlaamse socialisten te staan. Dan kan hij immers niet meer rekenen op een uittredingsvergoeding.

sp.a-voorzitster Caroline Gennez is er geen voorstander van om langdurige contracten aan te bieden om mensen naar de politiek te halen. Dat liet ze zondag verstaan in De Zevende Dag. Volgens Gennez is een grondige discussie nodig over deze zaak. Op de vraag of er in de toekomst gelijkaardige contracten mogelijk zijn, antwoordde de voorzitster: ‘Ik zou dat niet doen. In de politiek weet je per definitie dat elke dag je laatste kan zijn.'

Gennez ziet er geen graten in dat iemand als Ingrid Lieten bij de verkiezingen geen lijsttrekker wilde zijn, maar wel Vlaams viceminister-president werd. ‘We zijn bezig aan een traject op lange termijn en we hebben daar de goede mensen voor nodig', klonk het.

De vraag of Lieten dan haar verantwoordelijkheid als lijsttrekker niet moest nemen, wimpelde Gennez af. ‘Ik heb de lijsten in Limburg niet samengesteld, dat heeft Peter Vanvelthoven gedaan en hij heeft dat heel goed gedaan.'

De sp.a-voorzitter wil ook dat haar partij voortaan duidelijker stelling neemt in controversiële thema's. ‘De partij moet meer smoel tonen', klonk het in De Morgen. ‘We moeten niet bang zijn voor thema's waar we in het verleden met een bocht omheen zijn gelopen.'

Ze herhaalde ook haar verzet tegen een algemeen hoofddoekenverbod. Gennez vindt ook dat Kind & Gezin ‘in paniek of uit overcompensatie' de vrouw van imam Nordine Taouil een beroepsverbod heeft opgelegd. ‘Ik vind het erg dat zelfs de instellingen van de Vlaamse overheid in zo'n hysterische atmosfeer terechtgekomen zijn.'