In het zomerakkoord stond voor de geneesmiddelenproducenten een flinke meevaller: de aanvraag van klinische proeven wordt voortaan gratis. En dat is al snel goed voor enkele miljoenen euro’s per jaar. Maar het grootste cadeau voor de sector moest toen nog komen. Want begin september werd Farmaka door minister De Block (Open VLD) kaltgestellt. 28 medewerkers kunnen op zoek naar een andere job.

Farmaka was al langer een doorn in het oog van de geneesmiddelenindustrie. De vzw informeert immers dokters objectief over de medicamenten die er op de markt zijn. Door de besparingen van De Block verdwijnt nu een lastige luis in de pels en kunnen de meer dan 1.000 commerciële vertegenwoordigers ongestoord de dokterskabinetten platlopen. Een vreemde strategie voor een minister die stelt dat ze de overconsumptie van geneesmiddelen wenst terug te dringen. Of gelooft Maggie werkelijk dat die gladde jongens ons minder pillen willen doen slikken?

Sinds zijn ontstaan wist Farmaka een stevige reputatie op te bouwen. Vorig jaar bezocht men ruim 40% van de actieve huisartsen. Tot grote tevredenheid van de dokters in kwestie. Samuel Coenen, professor huisartsengeneeskunde aan de UAntwerpen noemde Farmaka in De Standaard dan ook ‘een van de weinige projecten waarvan bewezen is dat artsen beter gaan voorschrijven’. En net die organisatie moet op de schop. De wereld op zijn kop.

De evidence based medicine waarop De Block zich beroept is steeds meer een lege doos. Tussen woorden en daden gaapt een akelig diepe kloof. Want in de praktijk wordt het beleid helemaal niet bepaald door wetenschappelijke inzichten. Ideologie en de belangen van industrie en beroepsgroepen wegen veel zwaarder door. Dat zagen we vorig jaar bij het moratorium voor nieuwe wijkgezondheidscentra en nu weer in de trieste Farmaka-saga.

Je kan er donder op zeggen dat de geneesmiddelensector alles in het werk zal stellen om in het gat te duiken dat Farmaka noodgedwongen achterlaat. Met als gevolg een nog grotere medische overconsumptie en een ontsporing van het budget van de ziekteverzekering . Waarna de patiënten weer de rekening mogen betalen via allerlei besparingen en duurdere zorg. ‘Mission accomplished’ klinkt het vast bij Open VLD.

Deze opinie verscheen eerder op www.artsenkrant.com