Uit de Pano reportage op Eén van 17 mei bleek dat in Vlaanderen veel asbesthoudende materialen gebruikt werden en dat zowel particulieren als sommige aannemers onoordeelkundig omgaan met dit potentieel dodelijk product. Een frappant deel van de Pano uitzending was de getuigenis van een ex-werknemer van een asbestverwijderaar die aangaf dat z’n werkgever opdracht gaf verwijderd asbestafval her en der in Zuid West-Vlaanderen te dumpen. Na de uitzending van Pano en het lezen van het openingsstuk in Het Nieuwsblad deze morgen kreeg gemeenteraadslid Mario Verhellen van een inwoner een tip…dat één van de dumpplaatsen zich bevindt in een oude leegstaande loods in de Spinnerijstraat te Sint-Eloois-Vijve.

Lokaal sp.a voorzitter Wim Maertens ging deze middag ter plaatse en stelde vast dat de tipgever het bij het rechte eind had. De dumping loods die in de Pano reportage te zien is ligt wel degelijk in de Spinnerijstraat te Waregem. Wim Maertens - die beroepsmatig vertrouwd is met asbest - stelde vast dat het om hechtgebonden asbest gaat in gebroken en verweerde staat. Hierdoor kunnen asbestvezels vrijkomen en – omdat de poorten van de loods openstaan en één muur half open is – de omgeving contamineren. In de nabije omgeving bevinden zich een bouwwerf, meerdere bedrijven en zelfs woningen.

De lokale sp.a voorzitter contacteerde onmiddelijke de federale en gerechtelijke diensten om z’n vaststellingen te melden. Daarnaast bracht hij als verantwoordelijke inwoner de Waregemse burgemeester op de hoogte via mail. sp.a Waregem is van mening dat burgemeester en stadsbestuur actie dienen te ondernemen ter bescherming van de gezondheid van de Waregemnaar m.b.t. de asbestproblematiek.

sp.a Waregem dringt dan ook aan om :

ONMIDDELLIJK :

 • alle nodige dringende maatregelen ter bescherming van de
 • volksgezondheid te nemen zodat het risico van dit illegaal gedumpte
 • afval wordt weggewerkt. I.c. betekent dit in eerste fase het asbest
 • afdekken en de site beveiligen en in 2de fase het asbest verwijderen
 • o het samen met IMOG verscherpt toezien op het correct en veilig
 • aanleveren van asbestafval op de containerparken

OP KORTE TERMIJN:

Het stadsbestuur dient het voortouw te nemen en een “Waregem Asbestveilig” plan op te maken met volgende actiepunten:

 • Opmaken en/of updaten van de asbestinventarissen van zowel eigen patrimonium als dit van sociale huisvestingsmaatschappijen en het uitwerken van verwijderingsplan zodat tegen 2024 al deze gebouwen asbestveilig zijn;
 • Het informeren van de inwoners door infosessie, brochures, …. ;
 • Het geven van technisch advies en subsidies aan inwoners die hun woning asbestveilig willen maken;
 • Het actief benaderen van eigenaars waarvan kan vastgesteld worden dat hun woning asbesthoudend materiaal draagt (bv.

golfplaten, schouwen, ….);

 • Het versterken van de stedelijke milieudienst en de milieu cel van de Politie zodat verscherpt toezicht op asbestverwijdering

mogelijk is;

sp.a Waregem zal in de komende gemeenteraad bovenstaande voorstellen neerleggen zodat we van Waregem zo vlug mogelijk een asbestvrije stad kunnen maken;

Namens sp.a Waregem,

Wim Maertens & Mario Verhellen

Voorzitter sp.a Waregem sp.a fractieleider gemeenteraad

0478/95.40.98 0495/54.89.22