“Het is aan staatssecretaris Tommelein om snel actie te ondernemen”, aldus een scherpe Geerts. “Dat een website het aantal snoepwinkels en cafés vermeldt in mijn buurt is geen probleem. Maar specifieke informatie over aantal nationaliteiten en socio-economische gegevens, dat kan echt niet.” Een stelling die ook het interfederaal Gelijkekansencentrum reeds uitte.

Zijn Vlaamse collega Katia Segers treedt hem bij en wijst erop dat je met dit soort praktijken aanstuurt op een gesegregeerde samenleving. “Als we dit toelaten eindig je in een samenleving met witte en gekleurde wijken, met rijke en arme straten. Dat is niet het soort Vlaanderen dat sp.a voor ogen heeft.”