sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen laakt de zwakke houding van de EU en België inzake het vredesproces tussen Israëli's en Palestijnen. Het vredesproces zit muurvast. Israël blijft nieuwe nederzettingen bouwen op bezet Palestijns gebied en houdt haar blokkade van Gaza in stand. De EU heeft dit al meermaals veroordeeld, maar toch blijft ze EU nieuwe samenwerkingsakkoorden met Israël sluiten. "Onaanvaardbaar," zegt Van der Maelen. "Zo blijven de mooie verklaringen dode letter. De EU moet en kan bij beide partijen meer druk uit oefenen. sp.a doet de Belgische regering alvast een voorstel."

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere beweert samen met EU-partners voor een doorbraak in het vredesproces te ijveren. Daarom veroordelen ze de blokkade van Gaza en de nederzettingenbouw omdat beide maatregelen illegaal zijn volgens het internationaal humanitair recht, het vredesproces blokkeren en het dagelijks leven van Palestijnen steeds onmogelijker maken. "Maar de Europese beleidsdaden druisen in tegen haar verklaringen. De EU blijft immers nieuwe economische samenwerkingsakkoorden met Israël sluiten. Hierdoor blijven de mooie verklaringen dode letter." aldus Van der Maelen.

Nochtans ziet minister Vanackere geen graten in de Europese houding. In juni 2010 ondertekende de EU met Israël een nieuw akkoord over de conformiteit van standaarden en normen van industriële producten. Verder blijft de Europese Unie onderhandelen over akkoorden inzake liberalisering van de handel in diensten evenals de oprichting van mechanisme om handelsconflicten op te lossen. Deze akkoorden bezorgen beide partijen aanzienlijk economisch gewin. Op vraag van de sp.a'er antwoordde de minister dat het gesloten akkoord en de lopende onderhandelingen niet in strijd zijn met de vraag van de EU om vooruitgang te boeken in het vredesproces.

"Totaal inconsequent," repliceert Van der Maelen. "De EU veroordeelt Israël in woorden, maar beloont ze met akkoorden. Zo verandert het gedrag van Israël nooit en blijft onze impact op het vredesproces minimaal. De EU moet, als grootste handelspartner van Israël, haar economisch gewicht in de schaal werpen. Daarom pleit ik ervoor dat de Belgische regering binnen de EU geen nieuwe akkoorden meer met Israël ondertekent zolang zij de blokkade van Gaza en de nederzettingenbouw op bezet gebied in stand houdt. Dit is geen anti-Israëlische politiek, wij zijn ook bereid naar drukkingsmiddelen te zoeken om de Palestijnse verdeeldheid en de houding van Hamas - waar wij het helemaal niet mee eens zijn -  in de goede richting te doen gaan."