In de gemeenteraad van februari werd unaniem een dossier goedgekeurd voor onderhoudswerken aan onze wegeninfrastructuur.                                                          In hoofdzaak voorzien wij de aanleg van een nieuwe toplaag in een aantal straten. Afhankelijk van de toestand worden straten al dan niet geheel meegenomen in de vernieuwing. Zo worden werken gepland in de Bavegemstraat, een deel van de Vinkestraat, de Molenstraat, Lettenhofstraat en het kruispunt met de Ellestraat waar de drempel wordt verwijdert, Paepestraat, Kasteelstraat, Lindelaan, Kwadepoelstraat, Cloetstraat, Maria Bernardastraat,  Drielindenstraat, Pontstraat, Oude Molenstraat, Kooigemstraat, Beekstraat en de Herrekotstraat.Deze investering wordt geraamd op een bedrag van ca. 1.018.000 euro. Bedoeling is om dit dossier nog voor het zomerverlof af te werken.                                                                                                                                                                                                                                

Marc Desloovere - Schepen van openbare werken, nutsvoorzieningen en patrimonium.