"Goed nieuws voor onze inwoners, want we starten met de aanleg van fietspaden langs de Thiewinkelstraat. Als de werken volgens de afgesproken uitvoeringstermijn van 403 kalenderdagen verlopen, kan er in 2019 veilig gefietst worden langs de Thiewinkelstraat." zegt schepen van openbare werken Mario Vrancken. 

"Dit project bood heel wat uitdagingen zoals onder andere de maatregelen die genomen moesten worden ter bescherming van de vleermuizen die in de oude laanbomen konden nestelen en de tientallen noodzakelijke onteigeningen om ruimte te creëren voor de fietspaden, de bushaltes en bufferbekkens

Hoewel het om een gewestweg gaat werd de gemeente aangeduid als trekkende partij van dit project. De gemeente kon hierbij rekenen op de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Omdat er tegelijk ook een gescheiden riolering aangelegd moest worden in de gemeentelijke zijstraten zoals de Opworpstraat, Sint-Janstraat, Geerstraat en Kievitstraat is ook Infrax bij het project betrokken. De openbare verlichting langs de gemeentewegen en de gewestweg wordt vervangen door een moderne dimbare LED-verlichting.

Het totale project zal ruim 8 miljoen euro kosten waarvan de gemeente Lummen ongeveer 1,2 miljoen ten laste neemt. Daarnaast zal de gemeente 2,5 miljoen euro pre-financieren die ze in twee schijven terugkrijgen van het Vlaamse gewest. AWV Limburg levert een bijdrage van bijna 300.000 euro en Infrax draagt met de aanleg van riolering de grootste kosten met een tussenkomst van ongeveer 4,1 miljoen euro die grotendeels bij de Vlaamse Milieumaatschappij verhaald kunnen worden.

Op 7 december werd een infovergadering georganiseerd om de bevolking te informeren over deze werken. Zowel de ontwerper, Infrax als de aannemer hebben een deskundige uiteenzetting gegeven waarin de timing, de fasering en mogelijke hinder ruim aan bod kwamen. Voor het doorgaand verkeer wordt er een omleiding gesignaleerd over Schulen en de N2. Op de Thiewinkelstraat zal er altijd één rijvak open blijven zodat de bereikbaarheid van de woningen gegarandeerd wordt.

Aannemer Colas uit Heusden-Zolder zal nog voor de jaarwisseling beginnen met de voorbereidende werken langs de Thiewinkelstraat. Na de feestdagen zal er gestart worden met de aanleg van nieuwe nutsvoorzieningen." aldus schepen Vrancken.