Op een vastgoedbeurs van de Kamer van Koophandel verklaarde Antwerps burgemeester De Wever dat ‘we bezig zijn met het vergroenen van de stad’. “Het is me een raadsel waar dit stadsbestuur dan wel bezig is met die vergroening,” reageert Kathleen Van Brempt. “De enige plannen die ik zie, hebben te maken met het uitbreiden van de parkeergelegenheid. De groengebieden die er zijn bijgekomen zijn realisaties van het vorige stadsbestuur en zijn dus de schuld van de socialisten. Nu N-VA aan het stuur zit, wordt een project als Park Spoor Oost omgedoopt tot Parking Spoor Oost, want in de praktijk wordt nagenoeg heel de site verhard om als parking dienst te kunnen doen.”

De Wever heeft het ook over de zogenaamde ‘ontpitting’, het vrijmaken van binnenruimten tussen gebouwen om daar publieke open ruimte van het maken. “Daar zijn wij een groot voorstander van,” zegt Van Brempt. “De filosofie van ontpitting werd door ons gelanceerd én in de praktijk gebracht tijdens het vorige bestuur. Ze wordt al in heel wat bouwprojecten toegepast, zoals bijvoorbeeld het Groenkwartier. De filosofie van ontpitting betekent wel dat je een sturende overheid nodig hebt, die ontwikkelaars voorwaarden oplegt. Dit stadsbestuur geeft ontwikkelaars echter volledig vrij spel.” 

“De Wever is helemaal géén voorstander van ontpitting want zijn bestuur werkt die creatie van groene, publieke binnenruimtes actief tegen,” zegt Van Brempt. “Het publiek maken van een door huizen omsloten binnengebied en de renovatie tot vernieuwde sociale woningen in wat De Wever "de vergeten stad" noemt, was exact de vraag van het actie comité ‘Red De Fraula’, een gebouw in de Seefhoek in eigendom van het OCMW. Maar de huidige meerderheid wilde daar niet op ingaan en zal het pand verkopen voor residentieel wonen.”

“Niet alleen is de ontpittingsstrategie een erfenis van het vorige bestuur,” zegt Van Brempt, “in de nieuwe bouwcode die dit stadsbestuur op 28 april 2014 heeft goedgekeurd, zet De Wever ontpitting zwaar op de helling. De stad laat nu in die binnengebieden ook - ik verzin het niet - “groene parkeerruimten toe”. Er moet en zal meer parkeerruimte komen. De stad zegt in de bouwcode letterlijk dat ze niet kan ingaan op de “vraag van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) om met lagere parkeernormen aan de slag te gaan”. De Wever belazert de Antwerpenaar. Hij wil zelfs in die binnengebieden niet meer groen, hij wil er meer parkings.

“Als De Wever het echt meent met vergroening heeft hij daar bovendien de uitgelezen kans voor, besluit Van Brempt. “Mocht hij kiezen voor de volledige overkapping van de ring, komt er een gigantisch gebied ter beschikking dat  voor een groot deel door groen kan worden ingenomen.”