Met het project Sport- en Jeugdwerk voor Alle Kinderen in Onze Stad willen OCMW en Stad Turnhout kwetsbare kinderen en jongeren de kans geven om deel te nemen aan het sport- en jeugdaanbod. Dit door hen de weg te wijzen en drempels waar kinderen tegenaan lopen, weg te werken.

Clara Calis (OCMW-raadslid sp.a): “Inzetten op vrijetijdsbeleving van kinderen is essentieel in de strijd tegen kinderarmoede, zowel om hen sociale vaardigheden aan te leren, als om in te zetten op een positief zelfbeeld wat nodig is om uit de armoede te ontsnappen. De vele initiatieven die de stad neemt en ondersteunt zijn dan bijzonder waardevol, maar dat neemt niet weg dat nog steeds een belangrijke groep kinderen geen toegang heeft tot het reguliere aanbod binnen de sport- en de jeugdsector of vrijetijdssector. Met ‘in de SJAKOS’ willen we hier verandering in brengen.”

Brigitte Malfait (OCMW-raadslid sp.a): “Mensen in armoede geven zelf aan dat ze het aanbod onvoldoende kennen, maar ook andere drempels spelen een rol: financiële drempels, angst voor uitsluiting, mobiliteit enz. Daarom is ervoor gekozen om maximaal in te zetten op het toeleiden naar het reeds bestaande aanbod en de toegankelijkheid daarvan te verbeteren. Dit met behulp van een brugfiguur die fungeert als een sport en jeugdwerk-makelaar en een OCMW-team vormt samen met de kinderadviseurs. En met succes, want op een half jaar tijd werden al 48 kinderen succesvol toegeleid!”