"Het is goed dat het vernieuwde secundair onderwijs op 1 september 2018 van start kan gaan, maar het compromis dat de Vlaamse regering vandaag presenteert mist ambitie en is veel te vrijblijvend", zeggen Joris Vandenbroucke en Caroline Gennez.

"Om de problemen in ons onderwijs écht aan te pakken is een fundamentelere hervorming nodig, want nog altijd verlaat 1 jongere op de 8 het middelbaar zonder diploma, en jaar na jaar daalt het algemeen niveau van ons onderwijs lichtjes. “Een studiekeuze op latere leeftijd en een dwingende aanpak om de waterval te stoppen zouden alle kinderen een betere garantie geven op goed diploma, een goede job en een goed leven”, aldus Joris Vandenbroucke.  “Het valt  te vrezen dat deze hervorming te beperkt en te vrijblijvend is. Gelukkig zijn het de scholen, de directies en de leraren die het uiteindelijk zullen moeten waarmaken, en ons vertrouwen in hen is wel erg groot.”

"Ons Vlaams onderwijs moet elk jaar internationaal terrein prijs geven, de kloof tussen sterke en zwakke leerlingen blijft duizelingwekkend groot… Door kinderen later te laten kiezen, wanneer ze er echt rijp voor zijn, door het aanbod transparanter te maken, zodat men de juiste studiekeuze maakt, door de schotten tussen ASO, TSO, BSO en KSO af te bouwen en door de lat echt voor iedereen hoger te leggen, kunnen we deze problemen oplossen", licht Caroline Gennez toe.

"De plannen van de Vlaamse regering komen hier nauwelijks aan tegemoet. In plaats van de lat voor iedereen hoger te leggen door bindende eindtermen, houdt de Vlaamse regering vast aan haar plannen om de lat lager te leggen. De hervorming van ons secundair onderwijs die 13 jaar geleden startte, valt vandaag in z’n definitieve plooi. Of de problemen in ons onderwijs daarmee ook definitief van de baan zijn, betwijfelen we zeer", besluiten Caroline Gennez en Joris Vandenbroucke.