Op het partijbureau van de Vlaamse socialisten werden maandag geen champagneflessen ontkurkt. "Dit is geen overwinningsfeest, maar we hebben standgehouden en dat is in de gegeven omstandigheden een verdienste op zich", verklaarde sp.a-voorzitster Caroline Gennez na afloop van de vergadering.

Haar partij wil nu praten over de vorming van een regering, maar benadrukt niet aan zet te zijn. "Wij mikken enkel op de realisatie van ons programma", zei Gennez.

   
sp.a deed het zondag nog slechter dan de al desastreuze verkiezingsuitslagen van 2007 (16,3%) en 2009 (15,3%), maar volgens Gennez heeft haar partij standgehouden. "De regeringspartijen werden

afgestraft, de Vlaamse oppositie heeft standgehouden. En wij zijn de leidende partij aan de progressieve zijde", luidde het.

   
Gennez herhaalde dat nu de koning, N-VA en PS aan zet zijn. De Vlaamse socialisten zijn bereid te praten over hun programma en pleiten naar eigen zeggen voor fundamentele hervormingen, maar wachten "in alle bescheidenheid" op stappen van de winnaars.

   
Over coalities wil Gennez zich niet uitspreken ("wij stellen geen

exclusieven, veto's of deadlines"), maar ze wees er wel uitdrukkelijk

op dat haar partij in de Vlaamse regering samenwerkt met CD&V en

N-VA en dat sp.a uiteraard goeie contacten heeft met de PS. "Je moet

ook over de taalgrens samenwerken. Ik weet niet of De Wever daartoe

bereid is of kiest voor een verrottingsstrategie", stelde de voorzitster.

   
Over wijzigingen aan de interne partijstructuur werd op het partijbureau naar verluidt niet gesproken.