Op dinsdag 21 en vrijdag 24 maart vond een nieuwe editie van het ‘Generations filmcafé’ plaats. Jongeren en senioren bekeken samen een film en bespraken die achteraf bij een hapje en een drankje. Het is een gezamenlijk initiatief van het Stedelijk Onderwijs Gent, het departement Ouderenzorg van het OCMW van Gent en vzw La Luna dat zo de twee generaties dichter bij elkaar wil brengen. “Door het gesprek achteraf worden verschillende inzichten en opinies over de film met elkaar gedeeld, leren ze elkaar kennen en groeit het onderling respect” vertelt OCMW-raadslid Emilie Peeters (sp.a).

“Vanuit het beleid zetten we hard in op het bevorderen van die intergenerationaliteit.”, stelt OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a), “Samenwerking of ontmoeting tussen jong en oud staat daarbij centraal omdat we geloven dat het bijdraagt tot een meer solidaire én warmere samenleving.”

Dit jaar kregen de cinefielen de kans de film My First Highway te zien, het debuut van regisseur-scenarist Kevin Meul. De film vertelt het verhaal van Benjamin die met zijn ouders op vakantie is in Spanje. Op de camping wordt hij verliefd op een mysterieus Vlaams meisje. Wanneer ze hem haar diepste geheim toevertrouwt, wordt Benjamin meegesleurd in een gevaarlijk avontuur. “Verhalen over liefde, intriges en geheimen kent iedereen, leeftijd speelt daarbij geen rol, dat maakt deze film zo toepasselijk.” aldus Emilie Peeters.

Deze filmvertoning is slechts één van de vele activiteiten die in Gent rond intergenerationaliteit gebeuren. Rudy Coddens: “Op de website www.jongenoudingent.be vind je een goed overzicht van de vele initiatieven die Gentenaars nemen en kan je je eigen activiteit toevoegen. Het OCMW kiest hieruit jaarlijks drie projecten die dan ook een financiële ondersteuning krijgen om hun project verder uit te werken.”