September betekent de start van het nieuwe schooljaar. Om ook dit jaar de strijd met kinderarmoede aan te binden blijft OCMW Gent verder inzetten op twee waardevolle initiatieven. “Een strijd die wij allen belangrijk vinden, niet in het minst onze fractie,” vertelt de OCMW sp.a fractievoorzitter Jurgen Bockstaele.

Het project 'Kinderen Eerst', dat Gentse scholen steunt in de strijd tegen kinderarmoede, wordt het komende schooljaar uitgebreid. “Dankzij 'Kinderen Eerst' is er een OCMW-medewerker aanwezig op school die ter plaatse de welzijnsvragen van ouders beantwoordt,” weet Jurgen Bockstaele, die zelf actief is in het onderwijs. “In het schooljaar 2016-2017 werden op die manier 105(!) gezinnen op weg geholpen,” vult OCMW voorzitter Rudy Coddens (sp.a) aan.

Dit diende als antwoord op het steeds stijgend aantal vragen die leerkrachten en brugfiguren krijgen als vertrouwenspersoon rond welzijn. Waar moet ik kinderbijslag aanvragen? Hoe maak ik een afspraak bij de dokter? Kan iemand mij helpen bij het vinden van een huurwoning? Het beantwoorden van die vragen vergt specifieke kennis en ook tijd. Dat weegt op de kerntaken van leerkrachten en brugfiguren.

Een tweede project is ‘Elk kind telt’. “Iedereen die in Gent inzet op kinderarmoedebestrijding en/of werkt met kinderen en gezinnen en/of interesse heeft in het thema is welkom op de stakeholdersvergadering kinderarmoede op 14 november”, vervolgt Jurgen.

Vanuit de regierol kinderarmoedebestrijding, wil het OCMW van Gent met onder meer het stakeholdersforum op een verbindende, stimulerende en motiverende manier zorgen voor een sterk netwerk. Nieuwe ideeën en acties van die dag worden opgepikt en indien mogelijk verwerkt in het nieuwe groeiactieplan. Hierdoor wordt gezorgd voor een gedragen groeiactieplan, bekomen door de verschillende partners te betrekken en te zorgen voor een sterk netwerk om samen verder de kinderarmoede in Gent te bestrijden.

“Zo kwam bijvoorbeeld uit het laatste stakeholdersforum duidelijk het signaal van de partners om verder in te zetten op het succesvolle proefproject Kinderen Eerst. Deze signalen werden opgepikt en verder vorm gegeven binnen ons netwerk van partners in de strijd tegen kinderarmoede,” besluit Rudy Coddens