Op donderdag 26 januari 2017 organiseerde IN-Gent vzw een dankmoment voor de inburgeraars en vrijwilligers van Samen Gentenaar 2016, een initiatief dat mensen samenbrengt om Nederlands te oefenen aan de hand van alledaagse activiteiten. Het feestelijke dankmoment was het orgelpunt van een periode van drie tot zes maanden waarin inburgeraars en hun buddy’s samen antwoorden zochten op vragen over het leven in Gent.

Samen Gentenaar 2016
In de loop van 2016 werden twee groepen opgestart binnen het kader van Samen Gentenaar. In totaal namen 82 duo’s deel. De leeftijd van de deelnemers varieerde tussen de 19 en 72 jaar, de nieuwkomers hadden 18 verschillende nationaliteiten.

De eerste groep startte in maart en richtte zich naar Gentse nieuwkomers in het algemeen. De tweede groep, die van start ging begin juni 2016 en 57 van de 82 duo's telde, richtte zich op de vluchtelingen van de Renoboot. De focus van de praktische ondersteuning bij deze groep lag specifiek op boodschappen doen, ziekenhuisbezoek, schoolbezoek, opleiding, Nederlands Tweede Taal (NT2), inburgering en vrijetijdsactiviteiten.

Methodiek Samen Gentenaar
De vrijwilligers engageren zich om inburgeraars/nieuwkomers te ondersteunen bij hun inburgeringsproces. Inburgeren, dat doen we immers samen. De duo’s ontmoeten elkaar om week of twee weken gedurende drie tot zes maanden. Tijdens de ontmoetingen praat men Nederlands en zoekt men samen antwoorden op vragen over het leven in Gent. 'Hoe zoek ik werk? Hoe werkt de post? Welke feesten vieren de Gentenaars? Waar kan ik aan sport doen?', enz.

Resul Tapmaz, schepen van Welzijn en Gelijke Kansen: ‘Naast de praktische begeleiding ontstaan op deze manier ontmoetingen die uitgroeien tot vriendschappen. Alles vertrekt vanuit gelijkwaardigheid en een vrijwillig engagement van beide kanten. Participeren aan Samen Gentenaar doe je uit belangstelling voor elkaar, elkaars cultuur en het gevoel om bij te dragen tot het samenleven in deze stad.’

Buddy's en de nieuwkomers matchen gebeurt op basis van parameters zoals interesses, hobby’s, leeftijd, enz. Men spreekt zelf af hoe men elkaar ontmoet en wat men samen doet. Regelmatig polst de medewerker van IN-Gent vzw hoe de samenwerking loopt en nodigt hij de duo’s uit om ervaringen uit te wisselen.

Daarnaast biedt men de duo’s vormingsmomenten aan rond thema’s als eenvoudig taalgebruik en sociale kaart, zijn er groepsbijeenkomsten waarbij intervisie en uitwisseling centraal staat en kan men mee op groepsactiviteiten zoals het bijwonen van een wedstrijd van de Buffalo’s en het bezoeken van het STAM-museum. Zowel inburgeraars als buddy's zijn alvast enthousiast over het project.

'Dankzij mijn buddy vind ik als inburgeraar veel sneller mijn weg in Gent en ontdekte ik onder andere dat ook Gent een Manneken Pis heeft!'

'Dit project biedt ook voor mij als buddy.een grote meerwaarde. Ik ontmoet niet alleen nieuwe mensen, maar ondervind aan den lijve hoe moeilijk het is om een leven op te bouwen in een nieuwe omgeving en hoe ik daar met kleine dingen toch kan toe bijdragen. Dat had ik op voorhand helemaal niet verwacht.'