Tussenkomst Bernadette Vriamont over de begroting 2007

"Na de triomfalistische aankondiging vorige vergadering van de oprichting van een Nederlandstalige gemeenteschool lijkt het mij gelegitimeerd om na te gaan wat daarvan terug te vinden is in uw begroting 2007 en wat de gemeente doet om Nederlandstalige initiatieven te ondersteunen."

Gemeenteraad 18 december 2006
Eerste vaststelling: voor elke 1€ die de Vlaamse overheden aan de gemeente Schaarbeek geven, legt de gemeente iets meer dan 1€ daarnaast. Dat is ooit anders geweest.

Tweede vaststelling: de enveloppe van de Lombardgelden - in Schaarbeek goed voor zo’n 4,7 miljoen € - komt volgens Clerfayt ten goede van alle Schaarbekenaren. Je kan ook stellen dat het een leuk cadeau is om de schuldenput voor het 7de jaar op rij mee dicht te rijden !

Derde vaststelling: van de intentie van de oprichting van een Nederlandstalige school is er in de begroting 2007, noch in de investeringstabel voor de volgende drie jaren, niets te merken. Deze intentie had men nochtans kracht kunnen bijzetten door al een klein budget voor een voorstudie in te schijven, maar niets daarvan. De zeer symbolische uitspraak (onder zware druk van Groen) verdiende op zijn minst een symbolische inschrijving in de begroting.

Tot slot: Als we alle middelen samen nemen die de gemeente krijgt dankzij de aanstelling van een Vlaamse schepen (4,7 miljoen € Lombardgelden + 300.000 € van de VGC en Vlaamse Gemeenschap) dan vloeit daarvan 8% terug naar Nederlandstalige initiatieven in de gemeente. De gemeente investeert net geen 400.000€ uit eigen middelen (inclusief de nieuwe bibliotheek) in Nederlandstalige initiatieven.

Uitsmijter:
In verband met de 4,7 miljoen euro heeft Cerfayt in zijn antwoord laten vallen dat ”er in Schaarbeek geen 'apartheid' beleid wordt gevoerd en deze middelen ten goede komen aan alle Schaarbekenaren !”