Zowel de minister als de Universiteit Antwerpen vinden een erkenning van de Kortrijkse theaterdecors als topstuk belangrijk. Die erkenning liet echter op zich wachten omdat een inventaris van de theaterdecors nog niet beschikbaar was. Dat werd ondertussen in orde gebracht. 

De Topstukkenraad, die een advies moet geven aan de minister om de theaterdecors eventueel op te nemen in de Topstukkenlijst, besprak ondertussen al een eerste keer of de zeer uitgebreide collectie opgenomen kan worden. Op 13 december wordt dit opnieuw besproken. De minister gaf in het antwoord op een schriftelijke vraag van Tine Soens aan dat de beslissing in het voorjaar van 2017 genomen zal kunnen worden.