Kurt De Loor wacht niet tot er een decreet is dat bepaalt dat jongeren vanaf 16 mogen stemmen. In Zottegem mogen jongeren vanaf 16 bij de gemeenteraadsverkiezingen al stemmen.

De Vlaamse regering slaagt er maar niet in om een decreet gestemd te krijgen dat jongeren vanaf 16 jaar stemrecht geeft. “Dat is heel spijtig, want heel veel jongeren willen echt wel hun stem laten horen”, zegt de Zottegemse schepen van Sociale Zaken Kurt De Loor.

Daarom zorgt hij ervoor dat jongeren vanaf 16 jaar uit zottegem straks bij de gemeenteraadsverkiezingen ook mogen stemmen. “Het gaat om zowat 515 jongeren van 16 en 17 jaar die straks bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zottegem mogen gaan stemmen. Als het Vlaams decreet niet is aangepast, zullen die stemmen jammer genoeg niet meetellen. Dan blijft het bij een proeftuin, een experiment.”’

Volgens De Loor zal dat experiment duidelijk aantonen dat jongeren wel degelijk willen gaan stemmen. “We vragen in het middelbaar onderwijs om lessen burgerschap. Maar de ultieme bekroning van een burger – hij of zij kiest zijn vertegenwoordigers – dat willen we de jongeren niet geven. Dat is onlogisch.”

De Zottegemse jongeren krijgen stemrecht. Geen stemplicht. “Ook de Vlaamse Jeugdraad denkt dat een recht beter is dan een verplichting. Het moet hen honger geven naar politiek en democratie. Zie het als een opstapje naar de opkomstplicht. Vanaf zestien mag het, vanaf 18 moet het.”