Net nu velen vrezen dat onze veiligheid meer dan ooit bedreigd is blijkt dat de criminaliteit in Brugge sterk is afgenomen. Deze ochtend heb ik samen met korpschef Dirk Van Nuffel de criminaliteitscijfers 2015 voor de stad bekendgemaakt en toegelicht. Daarbij werd vooral de nadruk gelegd op de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan van Brugge en verwezen naar de prioriteiten die er staan opgesomd.

Woninginbraken

De inbraken in woningen (en de pogingen daartoe) daalden in 2015 met liefst 34% tegenover het voorgaande jaar. De politie registreerde 311 feiten. Meer preventie-inspanningen, verbeterde vaststellingen en verhoogde patrouilles kunnen daar een verklaring voor zijn. Met de terreurdreiging was “blauw” natuurlijk ook meer nadrukkelijk in het openbaar leven aanwezig. Met het verminderde aantal inbraken gaan stadsbestuur en politie zeker niet op hun lauweren rusten. Vanaf 2016 wordt geïnvesteerd in camera’s met nummerplaatherkenning. Na drie jaar zal een cameraschild met minstens 15 ANPR-camera’s langs alle invalswegen het Brugse stadsgebied afschermen, politietoezicht verbeteren en ook het opsporingsonderzoek naar gepleegde feiten efficiënter maken. Inbraken Met de jaarwisseling eindigt de periode niet waarin iets meer inbraken gebeuren ; zelf patrouilleren heeft weinig zin en is niet aangewezen. Indien er een plaatselijk draagvlak zou voor bestaan kan de oprichting van een BIN onderzocht worden. De persaandacht voor recente inbraken in Sint-Kruis kan alvast de aanmoediging betekenen om eens goed na te zien of men op de achterdeuren inbraakwerende cilindersloten heeft. De politie en preventiedienst komen op eenvoudig verzoek langs om advies te geven.

Gauwdiefstallen

Gauwdiefstallen die ook veelal door rondtrekkende dadergroepen worden gepleegd zijn een andere prioriteit in het zonaal veiligheidsplan. Sedert 2012 is het aantal gauwdiefstallen, vooral in de drukkere winkelstraten maar liefst gehalveerd tussen 2012 en 2015 (van 1147 naar 542 feiten). Die daling is zeker toe te schrijven aan de bijna wekelijkse inzet van een gespecialiseerd team van de lokale recherche dat discrete observaties uitvoert. Vooral het voorbije jaar werden ook voordrachten gegeven en raadgevingen verstrekt aan winkeliers en stadsgidsen die de soms wat nonchalante toeristen begeleiden.

Drugsdelicten

Het aantal geregistreerde drugsdelicten liep lichtjes terug van 481 in 2014 naar 425 in 2015. De aantallen zijn natuurlijk vooral beïnvloed door politieacties rond enkele festivals en fuiven en het opgedreven aantal controles in stadsparken. Er is daarbij ook werk gemaakt van een snellere opvolging van meldingen en klachten. Nog meer dan vroeger werkt de politie samen met andere stadsdiensten (leefmilieu, preventie, buurtwerkers,…) om overlast en sluikstorten te voorkomen.

Fietsdiefstallen

Ook de jarenlange daling van het aantal fietsdiefstallen wordt voortgezet. Waar tussen 2006 en 2008 jaarlijks meer dan 1500 fietsen in Brugge werden gestolen, blijft het aantal verdwenen fietsen nu al drie opeenvolgende jaren onder de 1000. Gesloten en overdekte fietsparkings, meer mobiele fietsrekken bij evenementen, meer gelabelde fietsen,… hebben ongetwijfeld tot deze gunstige trend bijgedragen in een fietsstad bij uitstek.

Uitgaansleven

Het wordt ook veiliger uitgaan in Brugge : vechtpartijen, opzettelijke beschadigingen en klachten voor beschadigingen nemen af. Dat wat meer gebruik van verdovende middelen en wildplassen wordt geregistreerd heeft alles te maken met een nog wat aangescherpt politietoezicht in de uitgaansbuurten tijdens de weekendnachten. Met 34 autodiefstallen of pogingen daartoe wordt het gemiddelde van de voorbije jaren geëvenaard. Diefstallen uit voertuigen daalden dan weer van 394 in 2014 naar 250 in 2015.