Met de indexsprong worden de sociale uitkeringen en de lonen in de private sector en bij de overheid met 2 procent geblokkeerd. “De indexsprong zal een gemiddelde inkomen jaarlijks 400 euro per jaar kosten. Over een loopbaan van 40 jaar kost deze indexsprong een gemiddeld inkomen tot wel 15.000 euro”, zegt een verontwaardigde Meryame Kitir. “Er moet absoluut iets gebeuren aan de veel te hoge loonkost in ons land. Door die kost naar beneden te halen, met een bijzondere focus op doelgroepen, kunnen we extra jobs creëren. Maar die daling van de loonkost moet gebeuren door de lasten op de lonen te verlagen, niet met een verlaging van de lonen zelf”, stelt Karin Temmerman.

“Deze meerderheid legt alle lasten bij de gezinnen terwijl het heel twijfelachtig is of deze maatregel ook maar 1 job zal opleveren. Het is een maatregel die economisch geen steek houdt, maar ook fundamenteel onrechtvaardig is”, aldus Meryame Kitir. “En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, gooit de regering nog wat extra zout in de wonde door de indexsprong niet toe te passen op huurinkomsten, verzekeringen en dividenden. De mensen zullen dus minder inkomen hebben maar hun huurprijzen en andere kosten gaan wel omhoog.”

“En ook de economie in het algemeen zal een klap krijgen door de indexsprong: een verlaging van de koopkracht zal leiden tot minder consumptie, minder uitgaven en uiteindelijk economische verslechtering en minder jobs. Een indexsprong zal dus het prille economisch herstel de kop in drukken”, vult Karin Temmerman aan.

De indexsprong werkt dus niet maar er is wel een alternatief. “Een sterke tax shift waarmee we de lasten op arbeid laten zakken en dat compenseren met een rechtvaardige bijdrage van de mensen die winst maken op de verkoop van aandelen, op winsten uit grote vermogens. Dat in combinatie met een doorgedreven fraudebestrijding vermijdt dat gewone gezinnen nog meer eens de factuur doorgeschoven krijgen”, besluiten beide sp.a-politica.