"De indexsprong zal de werknemers uiteindelijk 2% loon kosten. En dat was niet nodig, want er is wel degelijk een alternatief, namelijk de loonlasten verlagen via een tax shift, gefinancierd uit vermogenswinst”, zegt federaal fractieleider Karin Temmerman. “En wat het extra cynisch maakt”, zegt Bruno Tobback, “is dat ze de huurprijzen wel wouden indexeren. Dit jaar is die indexering beperkt, maar dat neemt niet weg dat tegen 2017 de huren 2% zullen verhoogd zijn terwijl de lonen niet stijgen. Opnieuw is het duidelijk dat de regering niet in staat is iets van de vermogenden te vragen, maar wel alle facturen bij de gezinnen legt."

"Ondertussen besliste de regering om over de indexering van de huurprijzen niets te beslissen", aldus Tobback. Los van de discussie over wie daarvoor bevoegd is, "hadden ze op z'n minst kunnen zeggen dat ze die indexering willen vermijden. Daarbovenop heeft de Vlaamse regering de voorbije zes maanden alle mogelijke prijsstijgingen die ze kon doorvoeren, ook effectief gedaan."

"Een indexsprong is onrechtvaardig en onnodig. Onrechtvaardig want het betekent een verlies voor gezinnen van honderden euro's op jaarbasis. Onnodig want een lastenverlaging kan ook mits een bijdrage van de grote vermogens." besluit Temmerman eensgezind.