Het voorbije weekend sloten Fiesta Mundial in Balen en Sfinks Mundial Latino in Lier het mondiaal festivalseizoen af. Beide festivals konden rekenen op veel zonneschijn, een gesmaakt programma en telkens meer dan 7000 bezoekers. Rik Röttger, gedeputeerde voor Mondiaal Beleid juicht toe dat deze mondiale festivals alweer een positief en duurzaam mondiaal bewustzijn stimuleren bij de bezoekers. “Bezoekers bewust maken van wat er om hen heen gebeurt in connectie met wat er in de wereld gebeurt, hen vanuit een positieve invalshoek samenbrengen, en dat tijdens een afvalarm festival … daar dragen wij als provincie graag aan bij.”

Fiesta Mundial en Sfinks Mundial Latino zijn festivals voor iedereen, met animatie voor kinderen en volwassen, een eco-, wereld- en NGO-markt, verschillende workshops, films … Sfinks Mundial Latino heeft een duidelijk zuid-Amerikaans getint kantje: met latino vibes, Latijns-Amerikaans streetfood …

Fiesta Mundial: slechts 90 gram afval per bezoeker

In 2016 betaalde Fiesta Mundial slechts € 87 voor restafval, ongeveer 90 (!) gram per bezoeker, daarnaast was er zo’n 320 kg composteerbaar afval, wat overbleef ging gesorteerd naar het containerpark. Op de resultaten voor deze editie is het nog even wachten. In elk geval ontwikkelde de organisatie, samen met Vormingsplus Kempen, IOK en gemeente Balen, ook dit jaar een plan om zo weinig mogelijk afval te produceren. Zo gebruikten eet- en drankstanden, cocktailbars enkel bio afbreekbare materialen. Achter de tap (glasbakken), in de tenten en op het terrein werden ongeveer 150 vuilnisbakken uitgezet.

Belangrijke partners voor het welslagen van dit mondiaal festival waren 11.11.11, gemeente Balen, 3de wereldraad, wereldsolidariteit, Kringwinkel, Nica jongeren, Arktos, Lichtpunt, weggeefwinkel, Warmoes, Via, Ladesti comité, Moov, CC Mol en Leopoldsburg, projecten in Burkina Faso en vele anderen. Het festival kon rekenen op 450 vrijwilligers, van jong tot oud en uit alle uithoeken van de wereld, van Duitsland tot Rusland, van Japan tot Afrika.

Sfinks Mundial Latino

Belangrijke partners voor het welslagen van dit mondiaal festival waren onder andere Ecofest, voor de begeleiding en de sturing inzake duurzaamheid, alsook de opvolging van de werkgroep, Ovam en Fostplus en vele anderen.

Steun van de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen, dienst Mondiaal Beleid, steunde Fiesta Mundial niet enkel financieel met € 9.000, maar ook met een sensibiliseringscampagne waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde ‘SDG’s’, in de kijker stonden.
Sfinks Mundial, de kleinere broertjes van Sfinks Mixed, waarvan afgelopen weekend in Lier maar ook eerder dit jaar in de maand mei, een kleiner festival in Boechout, kregen samen € 3.000.

Financiële ondersteuning van de provincie wordt toegekend als de organisatie voldoet aan heel wat voorwaarden: zo moet het festival bovenlokaal georganiseerd worden (minstens 3 gemeenten binnen de provinciale grenzen), zowel artistieke activiteiten van podiumkunsten als inhoudelijke educatieve activiteiten en/of sensibiliserende acties rond wereldburgerschap op het programma zetten. Ook aandacht voor duurzame keuzes qua ruimte- en materialengebruik en ook wat het cateringaanbod betreft zijn voorwaarden voor subsidie.

Fiesta Mundial en Sfinks Mundial Latino sloten het duurzaam festivalseizoen in de provincie Antwerpen af. Voordien ondersteunde de provincie eveneens Ubuntu Festival, Sfinks, Ezperando, Ottertrotter, ’t Park Zomert, Sfinks Mixed en Reggae Geel.