Ruimtelijk uitvoeringsplan De Torens

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil het stadsbestuur de Bonewijk vernieuwen en het landschap aan de Orleanstoren versterken. De omgeving van de Orleanstoren kan een belangrijke sociale en groene rol spelen voor de stad. Enerzijds kan het gebied uitgroeien tot een fijne ontmoetingsplek met de Orleanstoren als uitkijktoren over de stad. Anderzijds kunnen de landbouwgronden en bossen in de onmiddellijke omgeving opengesteld worden als ‘gemene gronden’.

Volkstuinen

Volkstuintjes geven de Aarschottenaren die geen eigen tuin hebben, de kans om een moes- of siertuin aan te leggen. Een gemeenschapstuin voor en door buurtbewoners biedt ruimte voor ontmoeting, natuur en recreatie. Een mooi voorbeeld is de pluk- of snoephaag, die liefhebbers laat genieten van zwarte bessen, kruisbessen, moerbeien en vlierbessen.

Infoavond volkstuinproject op 5 oktober

Een 20-tal geïnteresseerden hebben zich al aangemeld om deel te nemen aan het project. Heb jij ook interesse in een stukje tuin in de stad, of wil je graag vrijwilliger worden? Neem dan contact op met de dienst Leefmilieu (milieudienst@aarschot.be - 016 55 03 82) of kom vrijblijvend naar de infoavond op woensdag 5 oktober 2016. Deze vindt plaats om 19.30 uur in de vroegere raadzaal van het stadhuis (Ten Drossaarde 1 - 3200 Aarschot).

Tijdens de infoavond zal Tuinhier vzw de procedure toelichten en kan je je inschrijven voor een volkstuinperceel. Tuinhier vzw organiseert het amateur-tuinieren in Vlaanderen en ondersteunt de stad en haar inwoners bij de realisatie van het landschapsproject Orleanstoren.