Kandidaat-lijsttrekker Jinnih Beels: ‘Het is goed dat de stad inspanningen levert om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren. Maar de lage-emissiezone (LEZ) is daarbij een sluitstuk, geen doel op zich. Om echt werk te maken van betere luchtkwaliteit moet het beleid op meerdere sporen werken: mensen aansporen om de auto te laten staan door een beter aanbod van openbaar vervoer, meer fietspaden, extra parkeerplaatsen verder weg van de stad, een betere planning van wegenwerken, het opstellen van een circulatieplan voor het centrum, duurzamer scheepsverkeer…’

‘Ook al zorgde de LEZ voor een verjonging van het wagenpark, toch zijn de gunstige effecten voor het milieu gecontesteerd’, zegt Jinnih Beels. ‘Daarnaast bewijzen 200 boetes per dag dat er nog werk moet worden gemaakt van, onder meer, een betere signalisatie. Antwerpen zou als slimme stad automobilisten via gsm of gps kunnen informeren dat die de LEZ naderen.’

sp.a vraagt daarom een versnelde en objectieve evaluatie van de lage-emissiezone, de nodige bijsturingen en extra ondersteunende maatregelen. De LEZ mag geen excuus zijn om verder niets te ondernemen.