Een waardig levenseinde, daar heeft iedereen recht op. Maar niet iedereen is goed op de hoogte wat je rechten zijn als patiënt. sp.a Mechelen roept op om Mechelaars beter te informeren. 

“Getuigenissen tonen echter aan dat heel wat mensen niet vertrouwd zijn met hun patiëntenrechten. Zeker wanneer het gaat om palliatieve zorg en levenseinde beslissingen stellen we vast dat er nog een te groot taboe heerst over stervensbegeleiding. Rechten zijn ook niet altijd bespreekbaar of afdwingbaar”, zegt Caroline Gennez. 

 “Niemand denkt graag na over zijn levenseinde. We krijgen echter al te vaak verhalen te horen over mensen wiens laatste dagen en uren niet zijn verlopen zoals zij het zelf wilden. Dat is uiteraard zeer pijnlijk voor de betrokkene zelf, en voor familieleden of vrienden. Na het verlies van hun dierbare blijven nabestaanden niet alleen met een groot verdriet achter, ze blijven vaak ook zitten met een wrang gevoel over de wijze waarop ze afscheid hebben moeten nemen van hun dierbare. Daarom is het belangrijk dat je tijdig geïnformeerd wordt en de nodige voorzorgen en beslissingen kan nemen met betrekking tot een waardig levenseinde”, aldus Caroline Gennez. “De regionale ziekenhuizen spelen hierin uiteraard een belangrijke rol. Maar de praktijk toont nog te vaak aan dat de kennis van en het respect voor patiëntenrechten niet altijd optimaal is.”

sp.a Mechelen  vraagt het stadsbestuur om op meer geregelde tijdstippen de Mechelaars te informeren en bij te staan met vragen over patiëntenrechten, palliatieve zorg en levenseindebeslissingen via diverse communicatiekanalen als De Nieuwe Maan, stedelijke website, Huis van de Mechelaar, … Het stadsbestuur ging niet in op het voorstel. 

Vrijdag 20 april organiseerde we, in samenwerking met het August Vermeylenfonds een lezing van Wim Distelmans. Professor Wim Distelmans is de Belgische voorvechter bij uitstek van het recht op een waardig levenseinde. Hij wees ook op het belang van correcte informatie. Er zijn nog te veel misvattingen.  

Wil je er graag zelf meer over weten? Alle juiste info kan je vinden op www.leif.be