In 2018 wil onze partij fors inzetten op het verlagen van de CO² uitstoot. Dat hebben we samen beloofd toen we op de gemeenteraad van oktober vorig jaar het energieactieplan goedkeurden. Uit de nulmeting bleek dat private woningen verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de CO² uitstoot in Ingelmunster. Om dit aan te pakken starten we met het project ‘Ingelmunster Benoveert’. Al vele jaren geeft de gemeente premies voor renovaties. Op voorstel van schepen van wonen Enigo Vandendriessche heeft de gemeente in 2013 de verbeteringspremie aangepast zodat ook energiebesparende werken zoals superisolerende beglazing en energiezuinige verwarmingsketels in aanmerking kwamen. Vele specialisten zijn het erover eens dat er naast financiële drempels nog een heel belangrijke andere reden is waarom mensen hun woning niet energiezuiniger maken: ze ontzien hen alle rompslomp die erbij komt kijken. Daarom moeten we hen ontzorgen. En dat kan door Benovatiecoaches in te zetten. Een benovatiecoach is iemand die eigenaars van huizen begeleidt doorheen het hele renovatietraject. Deze coach krijgt een opleiding bij de distributienetbeheerder, in ons geval Eandis.

Op het intergemeentelijk klimaatoverleg heeft Enigo aangedrongen om samen met de zeven andere gemeenten een benovatiecoach aan te werven. In het budget voor 2018 voorzien we de komende drie jaar ook telkens 20 000 € hiervoor. Met dit budget moet het mogelijk zijn om de benovatiecoach twee dagen in de week voor de Ingelmunsternaren te laten werken. Door het wegvallen van een eventuele Europese subsidie is het echter onzeker of de gemeenten die aanvankelijk toezegden aan boord blijven. Daarom wordt de vraag ook gesteld op het komende burgemeestersoverleg binnen MidWest. Het wordt dus afwachten of we voldoende partners vinden om een aantrekkelijke vacature op te stellen. We hopen dat ook de buurgemeenten het belang van dit project inzien. Dit is het eerste luik van ‘Ingelmunster Benoveert’.

Over het tweede luik hebben we wel al zekerheid. Onze gemeente is, samen met Turnhout en Sint-Niklaas, door Eandis aangeduid als pilootgemeente voor een project dat zich richt op kwetsbare eigenaars. Eandis stelt zelf een benovatiecoach aan die kwetsbare eigenaars gaat begeleiden. Gezien de aard van de doelgroep zijn we ook op zoek gegaan naar extra middelen. Eandis werkt hiervoor een premiereglement uit. Samen met OCMW-voorzitter Dries Couckuyt liet Enigoook een subsidieaanvraag indienen bij de provincie. Vorige week hebben we het goede nieuws gekregen dat ons project werd goedgekeurd. Op de gemeenteraad van december keurden we een reglement goed om die middelen toe te kennen. 

De doelgroep van deze premie zijn de zogenaamde ‘noodkopers’: mensen die na de aankoop van hun huis niet de financiële middelen hebben om het ook energiezuinig te maken. Hierdoor is er een groot risico op energiearmoede. De werken die in aanmerking komen zijn dakisolatie, muurisolatie, buitenschrijnwerk en een condensatieketel. Dankzij deze premie betaalt de aanvrager slechts 10% van de kostprijs van de werken. Wie de premie wil aanvragen moet dat doen in de eerste helft van volgend jaar. 

Met dit reglement slaan we twee vliegen in één klap: we verminderen de CO²-uitstoot én de energiearmoede.