Scholen hebben verplicht een uur middagpauze. Het toezicht tijdens dat uur middagpauze valt deels buiten de onderwijstijd en wordt door de wetgeving beschouwd als een sociaal voordeel. Dit betekent dat scholen hiervoor een extra bijdrage, de zogenoemde boterhammentaks, aan de ouders kunnen vragen. Deze komt bovenop de maximumfactuur.

Vanaf september voeren heel wat Vlaamse basisscholen die 'boterhammentaks' in voor dat middagtoezicht. “Voor vele ouders betekent dat een extra kost van al gauw 60 tot 270 euro per jaar per kind”, zegt Ingrid Lieten. “Dat is, zeker voor de meest kwetsbare ouders, weer een niet te onderschatten verhoging van de onderwijskosten van hun kinderen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de factuur bij de ouders terecht komt. Dat werkt kinderarmoede extra in de hand en willen we koste wat het kost vermijden.”

Uitbreiden maximumfactuur

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen aan ouders mogen vragen voor de kosten die zij maken om met hun leerlingen de eindtermen te halen. Basisscholen krijgen door het systeem jaarlijks gemiddeld 130 euro per leerling extra. Ingrid Lieten vindt het maar meer dan logisch dat de maximumfactuur uitgebreid wordt met de kosten voor middagtoezicht. “Daarom zal ik het initiatief nemen in het Vlaams parlement en het overleg opstarten met iedereen om samen een ontwerp van decreet in te dienen."