In 2015 startten de Stad Gent en het OCMW samen een onderzoek naar de recuperatie van voedseloverschotten. De vzw Komosie, de Vlaamse koepelorganisatie van kringloopwinkels, hielp hen daarbij. OCMW-raadslid Ingrid Vandaele volgt het project van bij de start. “Na contact met organisaties die werken rond voeding en armoede, zoals de sociale restaurants en -kruideniers en de voedselbedelingsorganisaties, bleek er een grote vraag naar dit soort initiatief. Toen er voor het eerst over gesproken werd, klonk het veelbelovend én ambitieus. Dagelijks wordt veel goed voedsel weggegooid, terwijl het aantal mensen die het moeilijk hebben om elk dag een gezonde maaltijd te eten, stijgt. Dit initiatief kon echt niet langer uitblijven. Het kreeg de passende naam ‘Foodsavers’”

Sinds het voorjaar van 2017 werken OCMW en Stad samen om structureel en op grote schaal voedselverspilling te vermijden door overschotten in te zamelen. Binnen een sociaal tewerkstellingsproject van het OCMW werd een logistiek platform opgericht waar voedseloverschotten worden verzameld, die van daaruit gekoeld worden geleverd aan sociale organisaties. “Het project krijgt daardoor een bijkomende dimensie: mensen die moeilijk hun weg terugvinden op de reguliere arbeidsmarkt, kunnen werkervaring opdoen. Twee vliegen in één klap!” besluit Ingrid.

De overschotten zullen in het begin hoofdzakelijk afkomstig zijn van de REO-veiling in Roeselare en diverse supermarkten in het Gentse. Daarna wordt het verdelingssysteem nog meer uitgebreid.

Tegen eind 2017 willen OCMW en Stad Gent jaarlijks zo’n 100 ton voedseloverschotten recupereren en verdelen. Volgens berekeningen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) staat het vermijden van 100 ton voedselverspilling gelijk aan 254 ton CO2-besparing. Voeding heeft een belangrijke impact door zowel het gebruik van energie als van grondstoffen.