Op zondag 13 mei tussen 12 en 18 uur wordt het Blauwputplein aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, ingehuldigd. Dit nieuwe autovrije plein, dat ongeveer even groot is als het Mgr. Ladeuzeplein, heeft alles in  zich om een echte ontmoetingsplaats te worden. Woongelegenheid, de fietscentrale, HAL 5, SLAC/Academie Beeldende Kunst, handel en horeca hebben er een plek gevonden.

Het Blauwputplein is een vrij unieke, zeer grote, autovrije ruimte in openlucht. Het plein wordt begrensd door het gebouw ‘De Werkhuizen’ (woningen met onderaan ruimte voor handel en horeca en de Academie), de Diestsesteenweg, Hal 4 en 5, het Locomotievenpad en het toekomstige woonproject ’t Wisselspoor.

Een multifunctionele strook aan de kant van ‘De Werkhuizen’ bevat zitelementen, een houten podium en groenvakken die uitnodigen tot ontmoeting. Een trappenpartij en hellend vlak ontsluiten de site vanaf de Diestsesteenweg. De rest van het plein is vrij gehouden om het polyvalent te kunnen gebruiken voor buurtactiviteiten, occasionele evenementen en fietslessen van de fietsschool.

Onder het Blauwputplein bevindt zich de fietscentrale waar de politie gestolen of fout gestalde fietsen en weesfietsen stockeert. Je kan er ook terecht om je fiets te laten graveren. Daarnaast is er   een kleine parking voor bewoners, het personeel van de fietscentrale, de handelaars en de leerkrachten van de academie.

Op zondag 13 mei vindt de inhuldiging van het Blauwputplein plaats. Je bent van harte welkom tussen 12 en 18 uur.