De bestaande borden en wandelwegwijzers kregen bovendien een grondige update en er kwamen verschillende bij.     Daarmee is het hoofdstuk van de terreinsignalisatie afgerond.     Dit laatste bord betekent tevens de doorstart van een nieuwe fase in het verhaal rond streekbeleving in de Rupelstreek.   Samen met de gemeenten van de Rupelstreek en tal van partners schreef de provincie Antwerpen in 2012 het Streekverhaal Rupel.    Samen bundelden ze de troeven van de Rupelstreek rond drie kernachtige pijlers die de streek en zijn bewoners gevormd hebben: klei, water en landschap.  De voorbije jaren werden tientallen informatieborden geplaatst om recreanten wegwijs te maken in dit fascinerende landschap, haar geschiedenis en haar bewoners. Vandaag wordt het laatste infobord officieel ingehuldigd.

Een mooie gelegenheid voor gedeputeerden Rik Röttger en Jan De Haes om even terug te blikken en vooruit te kijken naar Streekverhaal Rupel 2.0.