De Molenbeekse vzw Atelier Groot Eiland dreigt haar DAC middelen vanuit Vlaanderen te verliezen, wat een serieuze hypotheek legt op haar werking. In antwoord op een dringende vraag van Brussels parlementslid Elke Roex (sp.a) over deze kwestie in de plenaire vandaag liet Brussels Minister van werk Didier Gosuin weten dat hij het probleem erkent en bereid is een oplossing te zoeken.