De FOD Financiën deelde gisteren mee dat de fiscale ontvangsten minder sterk groeien dan verwacht.

Vooral de voorafbetalingen van de vennootschappen blijken zwaar tegen te vallen. In plaats van een stijging van 11%, zoals door de regering opgenomen in de begroting, stellen we een daling van 2,5% vast. Volgens Dirk Van der Maelen (sp.a) is dat onder andere te wijten aan de in het verleden opgebouwde overschotten aan notionele intrestaftrek die nu door de vennootschappen in rekening worden gebracht. Dirk Van der Maelen: "Het herstel van de winstgevendheid van de vennootschappen vertaalt zich niet in hogere belastingontvangsten. Dat is opmerkelijk en werd duidelijk niet verwacht door de regering in lopende zaken. Maar het is allesbehalve onverwacht. Ik heb er al meermaals voor gewaarschuwd dat de stijgende winsten zich niet zouden vertalen in hogere belastingopbrengsten als gevolg van de opgebouwde overschotten aan notionele intrestaftrek. Van die overdraagbaarheid moeten we dringend af. Het vet moet van de notionele intrestaftrek, dat is echt wel het minste" besluit Van der Maelen.

zie ook 'een stuwmeer van 12 miljard'