Het lijkt er op dat het bestuur zijn uiterste best doet om verschillende projecten te realiseren via burgerparticipatie en noem maar op. Het tegendeel is echter waar. De investeringen in onze gemeente zijn nog nooit zo laag geweest, behalve deze in wegeninfrastructuur.

Het OCMW wordt uitgekleed en heeft straks geen bestaansreden meer. Er wordt weinig of geen aandacht besteed aan de groep Evergemnaren die echt nood heeft aan ondersteuning. Haast alle nieuwe sociale woningbouwprojecten zijn stopgezet, waardoor heel wat eenoudergezinnen niet eens een deftige woning kunnen huren, laat staan aankopen. De gemeente heeft dringend nood aan een echte leider, die opkomt voor iedereen en die daadkrachtig genoeg is om zijn ploeg in een innovatiemodus te zetten. Geen enkele onderneming kan verder bestaan zonder dat er geïnnoveerd wordt. Innovatie betekent immers vooruitgang en welvaart. Zonder innovatie zullen we stilstaan of verdwijnen. De keuze moet u binnenkort opnieuw maken!

MEER INFO?
Johan Van hove
fractievoorzitter en ereschepen
johan.vanhove@spa-evergem.be
0475 73 50 96