"De bewaking van kwaliteit en gediversifieerdheid van de voeding is een speerpunt" begint OCMW-Voorzitter Rudy Coddens (Sp.a). "Zo worden er menucyclussen opgenomen doorheen elk seizoen, wordt nagegaan dat iedereen evenveel en vooral voldoende voedsel krijgt en krijgen bewoners inspraak in het menu". Maar ze zijn binnen het OCMW van Gent ook niet bang om eens iets nieuws te proberen. Om onze bewoners aan te zetten om eens het vegetarisch alternatief te kiezen worden 'veggieproeverijen' georganiseerd. "Het heeft echt een groot effect! We zien de vraag naar maaltijden zonder vlees na zo een proeverij de hoogte in schieten" aldus Peeters. Ook het project 'fingerfood' is zo een project dat iets nieuws probeert. "Mensen met slikproblemen of die te hard beven om met bestek te eten, krijgen aangepaste voeding die ze met hun vingers kunnen eten." gaat Peeters enthousiast voort.

Voorzitter Coddens wil ook bestempelen dat de diverse aspecten van voeding ook zeer regelmatig wordt geëvalueerd door Vlaamse en eigen tevredenheidsenquêtes. "En Indien nodig worden hieraan uiteraard verbeteringstrajecten gekoppeld".