De uitbreiding- en herinrichtingswerken van de begraafplaats Hoek vorderen goed.  Na de ontruimingswerken en de aanplant van een taxushaag op de perceelgrens werden de aanwezige leilinden verplant en er zijn nieuwe keermuren geplaatst. 

Intussen wordt de nieuwe structuur van het begraafpark ook duidelijk, want de hoofdpaden en de diensttoegang zijn reeds in waterdoorlatende klinkers aangelegd.  Onder deze paden zijn ook de buizen en inspectieputten geplaatst voor de drainage van het terrein.

De muur aan de straatzijde werd terug opgebouwd en het voetpad verbreed.  Op de hoek van de Verbindingsstraat en de Moerkantsebaan zal trouwens in het najaar een prachtig beeld van kunstenaar Emiel Uytterhoeven onthuld worden. 

Op de locatie van het verzamelgraf komt binnenkort een zuil met daarop alle namen van de overledenen wiens graf ontruimd werd. Zo zullen nabestaanden ook in de toekomst nog een plaats hebben om hun overledenen te gedenken.

“In september worden grasmatten gelegd en dit najaar worden in het plantseizoen de nodige bomen en struiken aangeplant.  We streven ernaar om de meeste werken klaar te hebben tegen Allerheiligen”, zegt Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, bevoegd voor begraafplaatsen (sp.a). In het najaar start ook de bouw van het afscheidspaviljoen.  Dit modern bouwwerk zal een ingetogen, sober karakter hebben en neutraal zijn qua geloofsovertuiging.  Het komt vlak achter de tuin van de pastorijwoning.

“Met deze herinrichting zal dit de eerste gemeentelijke begraafplaats zijn die werd omgevormd tot begraafpark en dat beheerd zal worden zonder gebruik van pesticiden.  Bovendien is hiermee ook het tekort aan bijkomende ruimte om te begraven in de wijk Hoek eindelijk aangepakt”.

Na de begraafplaats van Essen-Hoek zullen dit en volgend jaar ook de begraafplaatsen van Essen-Centrum en Wildert worden heringericht en voorzien worden van een mooi afscheidspaviljoen. Nadien volgen de begraafplaatsen van Horendonk, Statie en Heikant.