De Stad Gent is derde geworden met haar inspraaktraject in het stadsvernieuwingsproject ‘Ledeberg Leeft’ op de prestigieuze ‘European Public Sector Award 2009’. Het inspraaktraject werd eerder al genomineerd in de categorie ‘burgerbetrokkenheid’. Gent hoort thuis in de top 5 van meer dan 300 inzendingen.

De plechtigheid vond plaats op donderdag 5 november 2009 in Maastricht. Keulen kaapte er de eerste prijs weg, maar daarmee komt Ledeberg niet minder eer toe.

Op basis van een ingezonden projectfiche gebeurde een eerste selectie waarbij een Europese jury de 28 beste projecten uitkoos. Daarna volgde een bezoek ter plaatse waarbij het project verder werd toegelicht. Een vernieuwende aanpak bij het betrekken van burgers bij het project was een belangrijk selectiecriterium.

Ledeberg krijgt momenteel een grondige opknapbeurt, en de verschillen met hoe het vroeger was, worden steeds groter.

De zes doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject 'Ledeberg Leeft' zijn:

1) meer en mooier groen

2) hogere woonkwaliteit

3) vlotter en veiliger verkeer

4) vernieuwde toegangen

5) meer en actievere dienstverlening

6) meer ruimte voor ontmoetingen

Bij het bepalen van die doelstellingen stond het betrekken van de bewoners centraal.

Stedelijke Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking ging daarvoor op zoek naar vernieuwende inspraakmethodes.

Sinds 2006 hebben verschillende stadsdiensten intensieve verkenningsrondes gehouden en stedenbouwkundige studies begeleid. Er werd samen met een klankbordgroep van bewoners en verenigingen nagedacht over de belangrijkste behoeften van Ledeberg. De klankbordgroep kwam gedurende anderhalf jaar samen. Het advies van die groep aan het stadsbestuur was evenwaardig aan dat van de begeleidingsgroep van ambtenaren. Het ruimtelijk actieplan voor Ledeberg kwam tot stand op basis van de gezamenlijke aanbevelingen. Stedenbouwkundige ontwerpen werden aangepast zodat ze ook begrijpbaar werden voor niet-experten.

In handelszaken in heel Ledeberg lokten filmpjes inwoners naar de tentoonstelling over ‘Ledeberg leeft’, die onder andere door de Ledebergenaren zelf tot stand kwam.

De inwoners konden ook deelnemen aan wandelingen die begeleid werden door zowel een medewerker van de Stad Gent als een inwoner. Je kreeg daarbij uitleg over het stadsvernieuwingsproject, maar er werden ook historische weetjes over Ledeberg verteld.