Met tweede schepen Jan Bertels, vierde schepen Wies Verheyden (na vier jaar opgevolgd door Liese Bergen) en zesde schepen Anne-Mie Hendrickx hebben de Herentalse socialisten een ervaren team in het schepencollege.

 Leen De Wijze, Liese Bergen, Vic Vervloesem en Kim Verwimp zijn onze kersverse gemeenteraadsleden.

 De OCMW-raad vernieuwt grondig. Ervaren rot Leen De Wijze krijgt hulp van nieuwkomers Bieke Baeten en Tom Olyslaegers.

 En ook de politieraadsleden zijn bekend. Liese Bergen, Wies Verheyden en Jan Bertels zullen daar een mandaat opnemen.

 We vroegen aan Liese hoe de installatievergadering verliep.

 “Het heeft iets, die eedaflegging, de nieuwe gezichten, het talrijke publiek,… al vind ik het ook een beetje vreemd. Belangrijke dossiers moeten het meestal met minder belangstelling stellen.

 De eerste gemeenteraad had ook enkele verrassingen in petto. Zo was de lijsttrekker van nva afwezig. Verkiest Axana de zon boven haar verantwoordelijkheid? Vreemd, terwijl ze in de pers verkondigde dat de nva stevig oppositie zal voeren. Ik wist niet dat zoiets via een postkaart kan.

 Ik zal in onze meerderheid enkele mensen missen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we een sterke ploeg hebben waarop de Herentalsenaren kunnen rekenen.”