‘Zorgwekkend en geen taak voor de privésector.’ Dat zeggen Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws en sp.a-gemeenteraadslid Yasmine Kherbache over het anonieme meldpunt voor mogelijke drugsmisdrijven in de Antwerpse haven. Samen met gewezen politiecommissaris Jinnih Beels pleiten ze voor een apart politiekantoor in de haven.

Deze week openden werkgeversorganisaties CEPA en Alfaport Voka een anoniem meldpunt waarop ‘verdachte’ handelingen kunnen worden gesignaleerd ‘Het werd tijd dat de internationale drugshandel via de haven wordt aangepakt. Maar het nagaan van verdachte handelingen in het kader van een misdaadonderzoek, moet het monopolie van politie en justitie blijven’, zegt de Antwerpse sp.a.

CEPA en Alfaport VOKA roepen op hun website iedereen op om verdachte handelingen op de kaaien, op kantoor en zelfs in de thuissfeer anoniem te melden. ‘Het is niet de taak van privébedrijven om zulke klachten te registreren’, zeggen de Antwerpse socialisten. ‘We weten bijvoorbeeld niet hoe de informatie wordt gefilterd, wat aan de politie wordt doorgegeven of welke toetsing er precies gebeurt.’ Volgens Meeuws en Kherbache kunnen dergelijke sites ook worden misbruikt om collega’s schade te berokkenen. Ze hebben ook twijfels bij de garanties op privacy.

‘Als de namen van aangegeven werknemers in de databanken van CEPA en Alfaport VOKA terechtkomen, kan dat gevolgen hebben voor hun huidige en zelfs toekomstige carrière.’ Op de site wijzen CEPA en Alfaport elke verantwoordelijkheid af voor eventuele ‘directe of indirecte schade van welke aard ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site’. Maar er is ook geen enkele garantie over de beveiliging van de site. ‘Volgens ons kunnen er zich ernstige problemen met de privacy van de werknemers voordoen’, zeggen Meeuws en Kherbache. ‘Is deze website wel voorgelegd aan de privacy-commissie?’

Ook volgens Jinnih Beels, gewezen politiecommissaris en kandidate voor sp.a, mogen ondernemingen het werk van de politiediensten niet overnemen. ‘Dergelijke kliksites zijn bovendien niet nodig. De Belgische politiediensten beschikken over de meest geavanceerde onderzoekstechnieken, zeker sinds de bijzondere opsporingswet’, zeg Beels. ‘Politiediensten mogen zelfs burgers inzetten om informatie te vergaren. In plaats van betwistbare private kliklijnen te openen, moeten we ervoor zorgen dat de politie over voldoende personeel voor dit onderzoek beschikt. We hebben ook behoefte aan betere controlemiddelen, zoals containerscanners. Wij vertrouwen erop dat de aangekondigde speciale eenheid zelf in een onthaal zal voorzien waar alle werkgevers en werknemers verdachte handelingen kunnen melden. De haven heeft als tiende district recht op een eigen wijkkantoor.’