“Het is een goede zaak dat de Vlaamse regering eindelijk inspanningen doet voor leerlingen met dyslexie”, zegt Katia Segers. “Al moet er nog meer moet werk worden  gemaakt van een integrale aanpak van leerstoornissen.”

Al meer dan een half jaar vraagt Katia Segers meer middelen vrij te maken voor leerlingen met dyslexie. Onderwijsminister Hilde Crevits gaat nu op die vraag in en maakt 900.000 euro vrij voor voorleessoftware, een tool waarmee ze makkelijker leerstof kunnen verwerken.

Katia Segers, die momenteel bezig is met de opmaak van een conceptnota rond leerstoornissen, vindt dat een goede zaak. Toch wijst ze erop dat er ook nog meer omkadering nodig is. "Scholen en leerkrachten kennen de software onvoldoende. Bijna alle handboeken zijn digitaal beschikbaar. Toch kreeg de dienst die daarvoor instaat, ADIBib, maar weinig aanvragen. We merken dat in de praktijk de informatie vaak alleen doorgegeven wordt via mond-tot-mondreclame. De software moet dus meer bekendheid krijgen.”

Tot slot wijst Segers erop dat het gebruik van de software niet altijd makkelijk is. “Het zou dan ook nuttig zijn om vormingen te organiseren voor leerlingen, ouders en leerkrachten.”