De nieuwe Vlaamse Regering kondigde in 2014 met veel poeha de eenmaking van OCMW en gemeente aan. Minister Homans (NV-A) dacht dat varkentje wel even te wassen. Ingegeven door de simplistische redenering ‘Minder structuur zorgt per definitie voor efficiënter bestuur’ – in hoeveel gevallen gaat dit überhaupt op? – werd noest gewerkt aan een decreet Lokaal Bestuur. Homans was wel even vergeten dat we nog steeds in een federaal land, genaamd België, leven en dat het OCMW verankerd is in de federale wetgeving. Om die wetgeving te wijzigen is een tweederde meerderheid in het Federale Parlement nodig. Een meerderheid die NV-A, Open VLD en CD&V - laat ons gelukkig prijzen – vandaag niet hebben in dit halfrond. Omdat de propagandamachine van de NV-A gezichtsverlies voor Homans maar matig kon appreciëren, werd alsnog een decreet Lokaal Bestuur gemaakt, zij het binnen haar Vlaamse bevoegdheden. Politiek op zijn Belgisch, euhm Vlaamsch. En CD&V en Open VLD? Zij stonden erbij, keken ernaar en lieten ‘grote broer’ NV-A betijen. 

Het resultaat is dat er ook na 2019 twee rechtspersonen (OCMW en gemeente) blijven bestaan, maar hun besturen één en dezelfde worden (gemeenteraad = OCMW-raad). Dat zorgt voor enkele bezorgdheden:

- Wie gaat het sociaal beleid in Maasmechelen bewaken? Vandaag is de OCMW-raad enkel en alleen met sociaal beleid bezig, gemeenteraadsleden met een hele waaier aan beleidsdomeinen, gaande van sport over huisvesting tot wegenwerken. Als sociaal beleid straks geen speciale focus meer krijgt, dreigen de Maasmechelse senioren en minderbedeelden de dupe te worden. Budgetten schuiven tussen OCMW- en gemeentebegroting wordt peanuts. Met een meerderheid van CD&V, Open VLD en NV-A die in het begin van deze legislatuur de mantelzorgtoelage (voor personen die zorgen voor hun hulpbehoevende vader of moeder) heeft afgeschaft en de rusthuisprijs van Heyvis drastisch verhoogd heeft, belooft dat weinig goeds…

- Wat gaat er gebeuren met het personeel van de ondersteunende diensten? De integratie betekent ook dat de ondersteunende diensten, zoals ICT, Personeel, Aankoop en de facilitaire dienst van beide organisaties samengevoegd zullen worden. Op zich is dat een positieve evolutie, laat dat duidelijk zijn. Mijn bezorgdheid ligt echter bij het personeel. Gaat CD&V, net zoals in 2012 bij de 25 naakte ontslagen op het OCMW, toestaan dat NV-A en Open VLD opnieuw hun wil voor een slankere overheid doordrijven en een nieuwe reeks naakte ontslagen aankondigen onder het mom van de samenvoeging van deze diensten? 

Ik houd alvast mijn hart vast. Een zaak is zeker: met de sp.a in de meerderheid zal het sociaal beleid gevrijwaard worden en zal er een geleidelijke optimalisatie van de ondersteunende diensten plaatsvinden, zonder naakte ontslagen. Gelukkig zijn er eerst nog verkiezingen voor dit decreet in werking treedt…