Bij het afscheid van burgemeester Frans Block (SP) midden jaren ’70 werd het sportcentrum aan de Atletiekstraat én het zwembad dat erbij hoorde feestelijk geopend. Hemiksem was destijds een pionier en tot op vandaag een uitzondering onder de kleine gemeentes.

40 jaar later willen we als gemeentebestuur de stap naar de toekomst zetten. Een toekomst die ons de garantie geeft dat we onze schoolgaande kinderen steeds zullen kunnen leren zwemmen in eigen betaalbaar zwemwater. Daarvoor moeten we echter verder kijken dan het huidige zwembad en dit omwille van verschillende redenen.

Tijdens de legislatuur ’94-2000 werd het zwembad al eens grondig gerenoveerd onder impuls van toenmalig schepen van sport (en huidig ereburgemeester) Eddy De Herdt (sp.a). Zo’n renovatie zou vandaag de dag echter geen zoden meer aan de dijk zetten. Met zijn 40 jaar heeft het zwembad namelijk stilaan zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Een nieuwe kuip en nieuw gebouw dringen zich op. Voor een gemeente van 11.000 inwoners alleen is dit financieel jammer genoeg geen haalbare kaart meer.

Om die reden besloot het gemeentebestuur samen met Aartselaar, Boom, Rumst, Schelle en Niel de koppen bij elkaar te steken en te onderzoeken of een intergemeentelijk zwembad mogelijk was. Een studie vanuit de Provincie Antwerpen toonden duidelijk aan dat dit een realistische piste was én dat de locatie van het huidige zwembad van Aartselaar de meest geschikte locatie was.

Gemeenten die nu geen zwembad hebben, Niel, Schelle en Rumst, moeten nu ook hun verantwoordelijkheid nemen en mee ‘het bad in’. Dit moet een solidair projectzijn", Kristien Vingerhoets (eerste schepen)

Meerderheidspartijen sp.a en cd&v kunnen zich hierin vinden en dit om verschillende redenen: ten eerste zijn de gronden reeds eigendom van de gemeente Aartselaar en is het qua ruimtelijke ordening toegelaten daar een nieuw zwembad te zetten. Andere potentiële locaties hebben dit voordeel niet. De gronden planmatig hiervoor aanpassen is een tijdrovend procedé. Die tijd verspillen we niet graag, in de wetenschap dat ons zwembad dringend aan vervanging toe is. Ten tweede is de locatie bereikbaar. Onze schoolbussen kunnen deze binnen aanvaardbare tijden bereiken, waardoor het schoolzwemmen, onze prioriteit, gegarandeerd is. Over de weg bedraagt de afstand tot ons huidig zwembad exact 5 km.

Zo winnen we als gemeente met dit project op meerdere fronten: school- en ook publiekszwemmen aan de huidige prijzen zijn gegarandeerd, het nieuwe zwembad zal meer faciliteiten hebben als het huidige en, ook niet onbelangrijk, op termijn zal dit de druk op de gemeentebegroting verlichten.

De gemeenteraad van december keurde een intentieverklaring hierrond goed. Op tijd om een subsidiedossier in te dienen bij de Vlaamse overheid. Dit zou de kostprijs van het project nog verder kunnen drukken. Voorlopig stappen ook Niel en Aartselaar mee in dit project.